2017-11-30 - Innspill til kk-komiteen - Riksrevisjonens rapport