Nyhetsarkiv

20.04.2021 12:35

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad mener det skal mye til for at staten holder tilbake statsstøtten på grunn av et trossamfunns teologiske verdigrunnlag.

20.04.2021 12:13

Vi hører ofte fra ikke-religiøse om at ytringsfriheten er truet. Jeg som religiøs, opplever det samme, skriver debattforfatteren.

20.04.2021 11:18

- Dette burde vært håndtert på en annen måte, sier Norsk Redaktørforening.

20.04.2021 11:16

Forskerforbundet ved NTNU mener måten universitetet har håndtert offentliggjøringen av hovedfunnene i rapporten om Eikrem-saken er særlig kritikkverdig.

20.04.2021 10:59

Ordføreren i Gran hilser tilsyn fra Statsforvalteren i Innlandet velkommen etter at en kvinnelig ansatt ved et tilrettelagt bofellesskap i Gran og tre beboere er smittet av korona.

20.04.2021 09:23

SAMFUNN: Søknadsfristen for statsstøtte for tros- og livssynssamfunn i Norge gikk ut i forrige uke.

20.04.2021 07:29

Regjeringen setter atomstatenes interesser foran hensynet til menneskers sikkerhet, helse og miljø, skriver innleggsforfatterne.