Nyhetsarkiv

23.05.2020 19:51

Under kommunestyrets møte 20. mai fikk vi en orientering vedrørende kommunens rapporteringsrutiner. Rådmannen konkluderte med at rapporteringsrutinene i hovedsak var tilfredsstillende. Etter orienteringen ble det mulighet til å stille spørsmål.

23.05.2020 14:13

Kan moras selvmord og psykisk sykdom forklare terroristen Philip Manshaus?

23.05.2020 13:39

Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, mener Folkehelseinstituttets nye smitteapp utgjør en trussel mot personvernet.

23.05.2020 11:17

Her er Ronny Borges svar på kritikken fra advokat Øystein Hansen.

23.05.2020 10:36

«Hvis krisepakken tildeles på basis av annonsesvikt istedenfor total omsetning vil det gå hardt utover de nye nettavisene», skriver to redaktører.