Nyhetsarkiv

06.07.2020 08:42

Både jødar og sigøynarar sto på Adolf Hitlers utryddingsliste. Berre eit fåtal norske rom overlevde dødsleirane, men i 1945 var dei ikkje velkomne i Norge.

06.07.2020 07:06

Under koronakrisa er det blitt ekstra tydeleg kor viktig redaktørstyrte medium er for folks behov for påliteleg informasjon. Det har ført til at fleire land ser på ulike måtar å styrke mediebransjen.

06.07.2020 06:00

05.07.2020 17:05

Makta ligger for langt borte Snorre Valen slipper et hjertesukk i Trønderdebatt denne uken om hvordan den kjipe PR-bransjen skaper et narrativ om at demokratiet er utilgjengelig for folk flest -og at vi derfor trenger PR-folk.

05.07.2020 16:58

05.07.2020 10:02

Det er nå over 200 år siden at Mary Shelley ga ut romanen Frankenstein, men Zuckerberg har nok også skapt en enorm maskin han ikke har kontroll over.

04.07.2020 19:15

Arranger gjerne parader, men forsøk ikke å fremstå som noe annet enn det paraden representerer: en usympatisk politisk bevegelse som er intolerant for alle andre som ikke deler den ideologiske overbevisningen om hva kjønn, seksualitet,

04.07.2020 11:00

Mens meningseliten krangler om hvem som har rett til å stå på sokkel, må bøndene være glad til så lenge de får lov til å være på jordet.