Nyhetsarkiv

25.02.2021 13:19

Reduksjon av tvang har mislyktes. Derfor er det nødvendig at regjeringen følger opp Stortingets anbefalinger for å komme videre.

25.02.2021 12:43

Forvaltningen nekter EOS-utvalget å offentliggjøre en rapport om Frode Berg-saken. Det er bestemt at alle opplysningene er sikkerhetsgradert.

25.02.2021 11:59

Forvaltningen nekter EOS-utvalget å offentliggjøre en rapport om Frode Berg-saken. Det er bestemt at alle opplysningene er sikkerhetsgradert.

25.02.2021 10:53

Fri Kunst har måttet trosse pandemien! Etter iherdige forsøk om en mer fysisk markering, er alle arrangementer 1-7 mars, digitale.

25.02.2021 09:36

«Like viktig som å løse dagens situasjon må vi også se på kulturens fremtid når samfunnet igjen blir normalisert.»

25.02.2021 09:15

som vil gjelde alt norsk landareal. Dette skjer til tross for at Erna Solberg sier at vi ikke skal ha lover som skiller på etnisitet her i Norge.

25.02.2021 09:06

Mener Estonia-loven gjelder uavhengig av nasjonalitet på fartøyet.

25.02.2021 08:48

Erna Solberg fremstår i media med at vi i Norge ikke har lover som skiller på etnisitet. Videre sier hun at vi i et moderne demokrati som Norge, ikke skal skille på etnisitet. Det Erna Solberg sier er i tråd med FNs konvensjon.

25.02.2021 07:25

Hvorfor er det sånn at de som ønsker nyanser i vanskelige debatter, blir kastet skjellsord etter? Spesielt gjelder dette følelsesladede debatter, der saken betyr mye for noen. Et eksempel er debatten rundt Nissene på låven.

25.02.2021 05:44

Snart skal regjeringen bestemme om man skal fordele vaksinene annerledes, etter råd fra FHI. Men hva FHI regner på, vil regjeringen holde hemmelig inntil videre.