Nyhetsarkiv

06.04.2020 13:29

Dagbladets stiftelse har bevilget to millioner kroner i prosjektstøtte til Dagbladet til dekningen av corona-krisen.

06.04.2020 13:16

Selv om regjeringen skulle anbefale å åpne skolene, er det en rekke kommuner som allerede har bestemt seg for det motsatte.

06.04.2020 12:57

Grunna feil hjå leverandør er ikkje postlista på innsyn/nettsida oppdatert.

06.04.2020 11:20

Nyheter: Tegn på langt mindre smittespredning viser den krevende avveiningen regjeringen må gjøre når den avgjør om tiltakene skal videreføres, skjerpes eller lempes på.

06.04.2020 11:06

Teikn på langt mindre smittespreiing viser den krevjande vurderinga regjeringa må gjere når dei avgjer om tiltaka skal vidareførast, bli skjerpa eller lempa på.

06.04.2020 11:01

Tegn på langt mindre smittespredning viser den krevende avveiningen regjeringen må gjøre når den avgjør om tiltakene skal videreføres, skjerpes eller lempes på.

06.04.2020 10:52

Etter snart en måned med ekstraordinære tiltak mot Korona, er det mange som spør seg hvordan land og samfunn vil se ut når vi kommer ut på den andre siden. Vi vet ikke sikkert, men det er heldigvis lov å reflektere.

06.04.2020 10:21

Stavanger kommune har utvidet stipendordningen i forbindelse med koronakrisen i 2020. Ti dyktige kulturaktører får tildelt hvert sitt stipend på 50 000 kroner i år.

06.04.2020 09:20

De nye FH, FH16, FM og FMX-modellene krever omlegging av "samlebåndene" hos Volvo, noe som er vanskelig å få gjort når fabrikken er nede på minimal bemanning.

06.04.2020 09:07

Nyheter: Beregninger fra helsemyndighetene viser at hver koronasmittet person i Norge nå i snitt overfører smitten til under én ny person, ifølge Filter Nyheter.

06.04.2020 08:58

Trond Giske (Ap) meiner regjeringa bør lære av 22. juli og straks offentleggjere dei tre hemmelege koronarapportane, skriv Dagbladet.

06.04.2020 08:50

Utrekningar frå helsestyresmaktene viser at kvar koronasmitta person i Noreg no i snitt overfører smitten til under éin ny person, ifølgje Filter Nyheter.

06.04.2020 08:46

Men fortsatt ikke med manuell billettering. For å hindre spredning av korona-smitte ble som kjent all manuell billettering på riksvegferjene stanset søndag 15. mars. Fra i dag 6.april gjenopptas billetteringen, melder Autopass for ferje.

06.04.2020 08:32

Beregninger fra helsemyndighetene viser at hver koronasmittet person i Norge nå i snitt overfører smitten til under én ny person, ifølge Filter Nyheter.

06.04.2020 08:00

Med gamification skal appen ForeBYG Smitte hindre koronaviruset å spre seg. Appen gir råd og veiledning til hensynsfull adferd i konkrete arbeidssituasjoner.