Delte ut halvannen million til stipender og prosjekter

NRs vederlagsfond delte ut 16 stipend til deltakelse på internasjonale konferanser og åtte studiestipend i januar. Totalt innvilget vederlagsfondets styre drøyt 1,6 millioner kroner til ulike faglige aktiviteter.

Følgende personer ble tildelt konferansestipend:

 • Astrid Dalehaug Norheim, Dagen 
 • Terje Erikstad, Dagens Næringsliv
 • Mads Yngve Storvik, NTB
 • Derek Andre Bjølgerud, TV 2
 • Halvor Finess Tretvoll, Agenda Magasin
 • Kjersti Mo, Egmont
 • Peter Raaum, Motor
 • Svein-Yngve Madssen, LO-Aktuelt
 • Silje Hovland, TV 2
 • Tor Strand, ABC Nyheter
 • Gunn Magni Galaaen, Trønder-Avisa
 • Bjørn Kristoffer Bore, Dagbladet
 • Mari Midtstigen, Aftenposten
 • Frank Gander, NRK
 • Ståle Melhus, Fanaposten
 • Morten Scott Janssen, Radio P4

Følgende personer ble tildelt studiestipend:

 • Ida Kvissel, NRK – 10.000 kr
 • Karine Østtveit, Dagbladet – 30.000 kr
 • Chris Carlsen, NRK – 10.000 kr
 • Kjersti Sortland, Budstikka – 30.000 kr
 • Hallstein Vemøy, NRK – 10.000 kr
 • Torunn Pettersen, Tara – 20.000 kr
 • Gøril Huse, Klar Tale – 10.000 kr
 • Birgitte Klækken, Fædrelandsvennen – 10.000 kr

Øvrig prosjektstøtte

 • Norsk Redaktørforening ble tildelt på 1.120.000 kr til etikk- og offentlighetsarbeidet i Norsk Presseforbund
 • Norsk Redaktørforenings kursserie NR Kompetanse ble tildelt 80.000 kr
 • Radiodager ble tildelt 15.000 kr
 • SKUP-prisen ble støttet med 40.000 kr
 • Presseveteranene ble innvilget 40.000 kr i støtte
 • Fortellingens Kraft fikk 10.000 kr i støtte
 • LLAs journalistpris ble innvilget støtte på 5.000 kr
 • NR-sekretariatet fikk i tillegg  fullmakt til å innvilge 30.000 kr til delfinansiering av Den store journalistprisen.

Norsk Redaktørforenings vederlagsfond forvalter redaktørenes kollektive vederlag for kopiering og videreformidling. Hvert år deler fondet ut midler til individuelle og kollektive kompetansetiltak for redaktører. Les mer om vederlagsfondet her.