Følger opp støtte til reklame-innstramming

I et skriftlig høringsinnspill til Stortingets kulturkomite følger Norsk Redaktørforening opp sin høringsuttalelse fra i fjor og støtter forslagene til endringer av kringkastingsloven. Hensikten er å få likebehandling knyttet til forbudet mot markedsføring av utenlandske pengespill i det norske markedet.

Det som egentlig skulle være en muntlig stortingshøring er på grunn av koronakrisen omgjort til en skriftlig høring, og NR har avgitt høringsinnspill i tråd med høringsuttalelsen som ble avgitt i juni i fjor.

I høringsinnspillene som ble sendt inn til Stortingets familie- og kulturkomite 3. april, understreker NR at spørsmål knyttet til norsk spillpolitikk og hva som er fornuftig eller nødvendig av reguleringer, ligger utenfor NRs virkeområde og interessefelt.

"Når vi velger å gi vår støtte til departementets ønske om å sette inn virkemidler for å avgrense muligheten for å sende spillreklame rettet mot det norske markedet fra utenlandske sendere, så er det altså ikke ut fra et moralsk eller politisk perspektiv knyttet til norsk spillpolitikk, og de sosiale og andre utfordringer som departementet beskriver. Vi støtter derimot forslaget ut fra et prinsipp om at reglene bør være så like som mulig for alle", heter det i de skriftlige høringsinnspillene.

NR understreker at det er viktig at bestemmelser som dette utformes så presist som mulig og ikke favner videre enn det som er absolutt nødvendig.

"Selv om det kan leses ut av en negativ tolkning av definisjonene i høringsnotatet og andre steder, mener vi det er viktig å presisere at påleggsfullmakten ikke gjelder redaksjonell omtale. Dette kan løses enkelt ved at det legges inn en setning som for eksempel «Påleggsfullmakten gjelder ikke redaksjonell omtale». Når vi mener dette er viktig, så er det blant annet med utgangspunkt i erfaringer fra praktiseringen av forbudet mot alkoholreklame, hvor vi har opplevd at tilsynsmyndigheten fra tid til annen har forsøkt å bruke lovverket til å ramme helt ordinær redaksjonell omtale av alkohol eller alkoholprodusenter", heter det i høringsinnspillene fra NR.

Norsk Redaktørforening er enig i at ansvar for den som eier eller disponerer et nett først blir forpliktet til å iverksette tiltak etter positivt vedtak hos Medietilsynet, og at det ikke påligger en aktivitetsplikt på eget initiativ.