Har du spørsmål rundt undersøkelsen om seksuell trakassering? Her får du svar

Her samler vi all informasjon om kartleggingen av seksuell trakassering i mediebransjen som ble sendt ut i november 2019.

Undersøkelsen ble sendt ut sendes ut 21. november med svarfrist 6. desember.

Undersøkelsen blir presentert på en pressekonferanse 21. januar. 

Her er NRs veileder om forebygging av seksuell trakassering

Her er webkurs i forebygging og håndtering av seksuell trakassering, laget av NR i samarbeid med MBL og Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Glemmer vi det #metoo lærte oss, mister vi de beste folkene», skriver Reidun Kjelling Nybø, assisterende generalsekretær i NR i en kronikk, publisert av Medier24 20. november.

Hvem står bak undersøkelsen? Norsk Journalistlag, Mediebedriftenes Landsforening, Fagpressen, Landslaget for lokalaviser, Norsk Redaktørforening, NRK, Norsk Lokalradioforbund, NENT Group og Discovery Norge.

Hvem er undersøkelsen rettet mot? Vi oppfordrer alle medarbeidere, på alle nivåer i mediebransjen, til å svare på undersøkelsen. Vi ber deg svare uansett om du har opplevd seksuell trakassering, eller ikke. Undersøkelsen sendes også ut til frilansere og midlertidig ansatte.

Må jeg svare på undersøkelsen? Nei. Å svare er helt frivillig. Men velger du å svare, samtykker du samtidig til å delta på den anonymiserte undersøkelsen. Gjennom hele undersøkelsen vil du kunne velge å la være å svare på enkeltspørsmål, dersom du ikke ønsker det.

Kan jeg trygt svare på undersøkelsen uten å risikere at min identitet blir kjent? Ja. Undersøkelsen er anonym. Tallene blir kun rapportert på overordnet nivå. I forbindelse med utformingen av undersøkelsen har medieorganisasjonene søkt råd både hos Datatilsynet og Regional Etisk Komité for å sikre at vi ivaretar den enkeltes medarbeiders personvern.  

Hva skal undersøkelsen brukes til? Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge omfanget av uønsket seksuell oppmerksomhet, seksuell trakassering og overgrep i norsk mediebransje. Undersøkelsen er i stor grad basert på kartleggingen som ble gjort i 2017. Ved å kartlegge omfanget av seksuell trakassering og seksuelle overgrep, vil vi også kunne sette inn tiltak og gjøre ledere og medarbeidere bedre i stand til å forebygge og håndtere tilfeller av seksuell trakassering i mediehusene. Målet er at ingen medarbeidere i norske mediebedrifter skal utsettes for trakassering og overgrep.

Jeg har mottatt flere invitasjoner til å svare på undersøkelsen. Hva gjør jeg? Seks medieorganisasjoner og tre mediehus samarbeider om undersøkelsen. Dermed vil noen kunne få flere invitasjoner. Men du skal bare svare en gang. Det spiller ingen rolle hvilken av invitasjonene du svarer på.

Lenken til undersøkelsen fungerer ikke. Hva gjør jeg? Dersom du har fått tilsendt en lenke som ikke fungerer, så ta kontakt med den som har sendt deg lenken. Hvis du skal videreformidle undersøkelsen til andre, må du videresende lenken slik du finner den i den opprinnelige e-posten. Dersom du åpner den og deretter kopierer lenken fra nettleseren, vil den ikke virke.

Jeg fikk ikke fullført undersøkelsen. Hva gjør jeg? Dersom du avslutter/blir avbrutt underveis i undersøkelsen må du starte på nytt. Det er dessverre ikke mulig å gå tilbake til punktet der du ble avbrutt. Dette er fordi undersøkelsen gjennomføres helt anonymt.

De mest detaljerte spørsmålene om konkrete erfaringer går bare seks måneder tilbake i tid. Hvorfor? Undersøkelsen består av noen standardiserte spørsmål som brukes i norsk arbeidsliv. Har du opplevd seksuell trakassering lenger tilbake i tid, vil du også kunne svare på dette.

Hvem har utformet undersøkelsen? Organisasjonene som står bak undersøkelsen har utformet denne og søkt råd i tidligere forskning på seksuell trakassering, overgrep og trusler i arbeidslivet – blant annet ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Arbeidsforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen.

Jeg har flere spørsmål om undersøkelsen. Hvem kontakter jeg? Her er kontaktpersoner for spørsmål om undersøkelsen i alle de ni organisasjonene/bedriftene som står bak:

 

Jeg har spørsmål knyttet til konkrete saker om seksuell trakassering. Hvem skal jeg kontakte? Dersom du har opplevd seksuell trakassering, vil vi oppfordre deg til å ta kontakt med din nærmeste leder eller tillitsvalgt. Du kan selvsagt også kontakte medieorganisasjonene for råd i slike saker. Her er kontaktinfo: