5741 personer svarte på undersøkelsen om seksuell trakassering som medieorganisasjonene sendte ut for to år siden. F.v. ass. generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Reidun Kjelling Nybø, adm. direktør i MBL, Randi Øgrey, NJ-leder Hege Iren Frantzen og Arne Jensen, generalsekretær i NR. Nå sendes en ny undersøkelse ut.

Foto: Andrea Gjestvang

Ny undersøkelse om seksuell trakassering

21. november sendes en ny undersøkelse om seksuell trakassering ut til medarbeidere i mediebransjen. Denne gangen er NRK, NENT Group, Discovery Norge og Norsk Lokalradioforbund med på undersøkelsen.

Denne pressemeldingen ble sendt ut 14. november 2019:

Pressemelding – ny kartlegging av seksuell trakassering i mediebransjen

Om en uke sendes en ny undersøkelse om seksuell trakassering ut til medarbeidere i mediebransjen.

Høsten 2017 gjennomførte medieorganisasjonene en kartlegging av seksuell trakassering i mediebransjen. Drøyt 5700 medarbeidere svarte på spørsmålene, og tre prosent av dem oppga at de var utsatt for seksuell trakassering de siste seks månedene.

Nå, to år seinere, ønsker medieorganisasjonene å gjenta undersøkelsen. I tillegg til initiativtakerne bak undersøkelsen i 2017, Norsk Journalistlag, Mediebedriftenes Landsforening (MBL), Fagpressen, Landslaget for lokalaviser og Norsk Redaktørforening, kommer følgende mediehus/medieorganisasjoner til å samarbeide om utsendelse av undersøkelsen: NRK, Discovery Norge, NENT Group og Norsk Lokalradioforbund.

For å kunne sammenligne resultatene, og dermed se eventuelle utviklingstrekk, tar vi utgangspunkt i de samme spørsmålene som i 2017. Undersøkelsen vil være anonym, og resultatene vil kun bli rapportert på overordnet nivå.

Undersøkelsen vil bli sendt ut torsdag 21. november med svarfrist i begynnelsen av desember. Resultatene vil bli presentert i januar 2020.

Vi håper flest mulig av medarbeiderne i mediebransjen vil svare på undersøkelsen, slik at vi har et best mulig grunnlag for å jobbe forebyggende mot seksuell trakassering i det enkelte mediehus og i organisasjonene. 

 

Oslo, 14. november 2019

Hege Iren Frantzen, leder i Norsk Journalistlag

Randi Øgrey, administrerende direktør i Mediebedriftenes Landsforening

Per Brikt Olsen, administrerende direktør i Fagpressen

Tomas Bruvik, generalsekretær i Landslaget for lokalaviser

Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening

Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef, NRK

Pål Lomeland, daglig leder i Norsk Lokalradioforbund

Tine Austvoll Jensen, administrerende direktør og sjefredaktør, Discovery Norge

Kenneth Andresen, redaktør og direktør P4, NENT Group

 

Har du spørsmål om undersøkelsen – kontakt: