Her er NR-styrets endelige forslag til handlingsplan

Etter høringsrunden har NR-styret forsterket satsingen på arbeid for økt mangfoldskompetanse blant medlemmene og i tillegg lagt inn at NR skal synliggjøre verdien av at debatten foregår på redaktørstyrte plattformer.

I høringsrunden ble utkastet til handlingsplan behandlet av flere av NRs regionforeninger som stilte seg bak planen. Det kom to konkrete forslag til endringer, ett fra Medienettverket som ønsket å tydeliggjøre NRs vektlegging av mangfold i planen og ett fra redaktør i kyst.no, Gustav-Erik Blaalid som ønsket en klarere vektlegging av redaktørstyrte plattformer framfor sosiale medier når det gjelder debatt initiert av de redaktørstyrte mediene.

I styremøtet 23. mars diskuterte NR-styret forslagene til endringer i planen. Nå er arbeidet ferdig, og styret sender nå endelig forslag til handlingsplan til medlemmene foran behandling på årsmøtet 3. mai. 

HER ER ENDELIG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR 2021-2023.

Styret har beholdt hovedmålene:

  1. Journalistikken: NR skal – nasjonalt og internasjonalt – løfte fram redaktørstyrte medier og den sannhetssøkende journalistikken som helt grunnleggende deler av et velfungerende demokrati.
  2. Offentligheten: NR skal kjempe for økt innsyn og fremheve betydningen av åpenhet om journalistiske metoder og valg
  3. Redaktøren: NR skal tilby redaktørene kompetanse og møteplasser som gjør dem bedre i stand til å møte redaktørfaglige utfordringer, med særlig vekt på skjæringspunktet etikk og teknologi.
  4. Debatten: NR skal bidra til at flere ulike syn kommer til orde i mediene, bevare et bredt rom for ytringer - og forebygge krenkelseskultur.

Arbeidet med mangfold var opprinnelig lagt under hovedmålområde "debatten", men etter å ha diskutert innspillene fra Medienettverket, har styret valgt å flytte hovedelen av mangfoldsarbeidet til hovedmålområdet "Journalistikken". Hensikten er å tydeliggjøre bredden i dette arbeidet som både handler om arbeid med veiledere og råd til den enkelte redaktør om hvordan man kan bidra til økt mangfoldskompetanse i mediehusene, råd om rekruttering og samling av beste praksis-eksempler. I tillegg ligger mangfoldsarbeid fortsatt som eget tiltak under hovedmålet "Debatten" for å synliggjøre viktigheten av at redaktørene tar ansvar for at flest mulig ulike stemmer slipper til i debatten.

Under hovedmålområdet "Debatten" er i tillegg følgende tiltak tatt inn etter høringsuttalelsen fra redaktøren for Kyst.no, Gustav-Erik Blaalid: Synliggjøre verdien av at debatten foregår på redaktørstyrte plattformer.

Det er i tillegg foretatt noen språklige endringer i forslaget.

NR-styret og -sekretariatet vil benytte anledningen til å takke for alle innspill underveis i arbeidet med handlingsplanen, helt fra deltakelse i forkant av strategiseminaret i september 2019 og fram til høringsrunden.

Spørsmål om planen og behandlingen på landsmøtet kan rettes hit.

Vennlig hilsen NR-styret
Hanna Relling Berg, Sunnmørsposten (leder)
Eirik Hoff Lysholm, Dagsavisen (nestleder)
Thor Gjermund Eriksen, NRK
Britt Sofie Hestvik, Kommunal Rapport
Olav Sandnes, TV 2
Jan-Eirik Hanssen, Avisa Nordland
Tora Bakke Håndlykken, VG
Bjørn Rønningen, Hitra-Frøya
Ingeborg Heldal, KK
Irene Halvorsen, Nationen
Sigvald Sveinbjørnsson, BA
Christina Dorthellinger, NTB
Steinulf Henriksen, Folkebladet
Eirik Hammersmark Winsnes, Aftenposten