Behov for bedre oversikt? Søk stipend til studier eller internasjonale konferanser via NRs vederlagsfond. Du må ikke være medlem av Redaktørforeningen for å søke

Klar for litt påfyll? Søk stipend for 2024 nå

Nå kan du søke stipend fra Redaktørforeningens vederlagsfond. Fristen for å søke er mandag 27. november.

NRs vederlagsfond gir støtte i følgende kategorier:

Individuelle:

 • Studiestipend
 • Stipend for redaktører med ansvar for publisering av lyd og/eller levende bilder
 • Konferansestipend 

Kollektive:

 • Regionale prosjekter og studieturer
 • Nasjonale prosjekter og seminarer 

Individuelle stipender fra NRs vederlagsfond kan søkes av medlemmer av Norsk Redaktørforening og av redaksjonelle ledere som fyller medlemskriteriene i NR. 

Under finner du informasjon om de individuelle stipendkategoriene. For fullstendig oversikt over stipender og stønadstyper, se retningslinjer for tildeling.

Studiestipend for bruk i 2024. 

Norsk Redaktørforenings Vederlagsfond kan dele ut studiestipender til selvvalgte emner, av varierende størrelse, og opp til maksimum 30.000 kroner i 2024.  Fyll ut de opplysningene som listes opp under og send per epost til NR-sekretariatet. Se punkt A2 i retningslinjene for tildeling. 

Søknaden skal inneholde disse opplysningene:

 • Tema
 • Navn
 • Stilling
 • Redaksjon
 • Epost
 • Studium
 • Temaer
 • Nytte: På hvilken måte vil studiet være nyttig for meg som redaktør?
 • Arbeidsplan: Gjør rede for hvordan studiet rent praktisk er lagt opp.
 • Tidsbruk: Gjør rede for estimert tidsbruk og fremdrift.
 • Utgifter: Gjør rede for estimerte utgifter til studiet.
 • Finansiering: Gjør rede for planlagt finansiering

NB! Det er viktig å bruke tid på utfylling av søknaden, slik at den fremstår som mest mulig klar og tydelig for styret. Uklarheter og mangelfull utfylling reduserer mulighetene for tildeling.

 

Det forutsettes at hver stipendmottaker senest en måned etter endt prosjekt lager en rapport beregnet for deling med NRs medlemmer og at rapporten og evt. prosjektoppgaver og annen skriftlig dokumentasjon gjøres tilgjengelig for andre via nored.no og NRs nyhetsbrev.

Eget stipend for redaktører med ansvar for publisering av lyd og/eller levende bilder

Norsk Redaktørforenings vederlagsfond lyser også denne høsten ut et eget stipend for redaktører med ansvar for publisering av lyd og/eller levende bilder, som kvalifiserer for medlemskap i Norsk Redaktørforening, og med følgende kriterier:

 • Stipendsøknaden skal inneholde en kort beskrivelse av prosjektet, hvorfor dette er faglig relevant og viktig for søkeren og hans/hennes redaksjon, en kort finansieringsplan og en beskrivelse av hvordan resultatene fra prosjektet er tenkt formidlet.
 • Det samlede stipendbeløpet er 120.000 kroner, som i utgangspunktet fordeles på seks stipender a kr 20.000. Det kan tildeles høyere beløp, men ikke mer enn kr 40.000 per søker.
 • Stipendene skal brukes til studier/prosjekter som kan bidra til utvikling og nyskaping av journalistisk formidling via lyd, bilder og video.
 • Søknadsfristen settes til 27. november, og tildeling skjer i Vederlagsfondets styremøte i desember 2023.
 • Tildelte midler forutsettes brukt i samme kalenderår.

Det forutsettes at hver stipendmottaker senest en måned etter endt prosjekt lager en rapport som deler kunnskap med andre redaktører og som kan deles og publiseres fritt.

  

Stipend på inntil 10.000 kr til konferanser. 

Som tidligere år har Vederlagsfondet som intensjon å dele ut et begrenset antall stipender på inntil 10.000 kroner som støtte til redaktører som vil delta på mediefaglige konferanser. Disse stipendene er i utgangspunktet forbeholdt internasjonale konferanser.

For 2024 er dette noen av de meste aktuelle konferansene (ikke uttømmende liste):

 

IPI World Congress, Sarajevo, Bosnia-Hercegovina 22.-24.mai. International Press Institute (IPI), verdens eldste pressefrihetsorganisasjon, og som har rundt 50 medlemmer fra Norge, arrangerer hvert år sin verdenskongress. Neste års kongress arrangeres 22.-24. mai i Sarajevo i Bosnia-Hercegovina. Bjørn Sæbø Rogalands Avis, er leder av den norske avdeling av IPI, og er også medlem av det internasjonale styret.

World Editors Forum, København, Danmark, 27.-29.mai. WAN-IFRA (og World Editors Forum) arrangerer en rekke konferanser hvert år, deriblant sin årlige verdenskonferanse og dessuten Digital Media Europe, som har vært populær blant norske redaktører. Verdenskonferansene har lange tradisjoner og normalt god norsk deltakelse, både fra redaktør- og utgiverhold. Neste år er verdenskongressen og Digital Media Europe slått sammen til én konferanse, som går av stabelen i København 27.-29. mai. Les mer om WAN-IFRA og aktuelle konferanser i 2024.

NICAR 2024, Baltimore, USA, 7.-10. mars. NICAR er verdens største konferanse i datagraving går i år av stabelen i Baltimore, USA i dagene 7.-10. mars. Les mer her.

IRE-konferansen for undersøkende journalistikk, Anaheim, CAlifornia, USA, 20.-23. juni. Den helt store konferansen for undersøkende journalistikk er den årlige IRE-konferansen i USA, der hele bevegelsen med ”hjelp til selvhjelp” blant journalister og redaktører startet. Både SKUP i Norge og andre lignende faglige konferanser er grunnlagt på inspirasjon og erfaringer fra IRE. Neste år går den av stabelen 20.-23. juni i Anaheim, California, USA. Les mer her.

South By Southwest (SXSW), Austin, Texas, USA, 8.-16. mars. SXSW er en ti dager lang festival/konferanse som arrangeres i Austin, Texas. Interaktiv-konferansen, som mediefolk flokker til, har en rekke ulike spor - teknologi, journalistikk, design, ”intelligent future”, ”social impact”  osv. Les mer her.

NAB konferanse og messe for kringkasting/nye medier i Las Vegas, 13.-17. april. NAB Show i Las Vegas har vært arrangert i en årrekke, og er trolig verdens største konferanse og utstilling om digitale medier. Du får vite mer om arrangementet i 2024 her.

Radiodays Europe, München, Tyskland, 17.-19. mars. Radioydays Europe er den store årlige europeiske konferansen som konsentrerer seg helt og fullt om radio. Den samler flere hundre deltakere fra både redaksjonell og kommersiell side. Årets konferanse går av stabelen i München, i dagene 17.-19. mars. Les mer her.

FIPP – Network for global media. Den største globale magasinkonferansen trekker hvert år til seg flere hundre deltakere. Tid og sted for neste års konferanse er foreløpig ikke annonsert, men du kan følge med på oppdateringer og få annen formasjon på fipp.com

Fyll ut opplysningene som kreves og send til NR-sekretariatet.

Søknaden skal inneholde disse opplysningene:

 • Tema
 • Navn
 • Stilling
 • Redaksjon
 • Epost
 • Konferanse
 • Aktuelle temaer
 • Nytte: På hvilken måte vil denne konferansen være nyttig for deg som redaktør?
 • Utgifter: Gjør rede for estimerte utgifter til studiet.
 • Finansiering: Gjør rede for planlagt finansiering

For konferanser i vårhalvåret 2024 er søknadsfristen 27. november.  Se punkt A3 i retningslinjene for tildeling.

NB! Den som tildeles midler for å delta på konferanser må senest en måned etter at konferansen er avsluttet utarbeide en kort rapport som sendes til Vederlagsfondets styre. Rapporten skal utformes slik at den har verdi også for andre redaktører og skal deles på nored.no og via NRs nyhetsbrev. Send gjerne med aktuelle lenker og bilder/video og gjerne materiell som er publisert i forbindelse med konferansen.

 

Krav til stipendrapporter. Alle mottakere av individuelle stipender fra Vederlagsfondet må levere en rapport etter endt konferanse, prosjekt eller studium. Rapportene må kunne deles og publiseres fritt. Det er derfor et poeng at du tenker over hva andre vil ha utbytte av å lese når du lager rapporten. Her er eksempler på rapporter fra andre stipendmottakere.

Har du spørsmål - ta kontakt med NR-sekretariatet.

 Her er retningslinjene for søknad om støtte fra NRs vederlagsfond.