Ny NR-veileder: Slik forebygger du seksuell trakassering

#Metoo har vært en vekker for mange - også i mediebransjen.  Norsk Redaktørforenings nye veileder gir råd til redaksjonelle ledere som vil jobbe systematisk med forebygging, varsling og håndtering av seksuell trakassering. Den gir også en oversikt over lovverket på området.

Her er veilederen: Slik forebygger du seksuell trakassering

 Den felles undersøkelsen som Norsk Redaktørforening gjennomførte i samarbeid med de øvrige medieorganisasjonene på tampen av 2017 bekreftet at seksuell trakassering er en stor utfordring i mediebransjen. Den dannet også et viktig grunnlag for denne veilederen.

Innhold:

1. Hvorfor en veileder?

2. Ti råd til norske redaktører:

  1. Dyrk en åpenhetskultur. Et trygt og åpent arbeidsmiljø forebyggerukultur, mobbing og trakassering
  2. Ta trakassering på alvor. Grip inn raskt og skaff deg oversikt.
  3. Ha tydelige rutiner, og sørg for at de er kjent i hele organisasjonen
  4. Sørg for lederopplæring og tenk gjennom lederatferd
  5. Sørg for god dialog med tillitsvalgte
  6. Slå ned på sexistisk språk
  7. Pass på utsatte personer/grupper
  8. Vis måtehold rundt alkohol
  9. Mangfold i mediebedrifter og ledergrupper forebygger trakassering
  10. Fortsett å snakk om seksuell trakassering.

3. Hva er seksuell trakassering?

4. Dette sier lovverket

5. Særlig om toppleders rolle

6. Slik lager du interne retningslinjer

7. Trusler mot journalister og redaktører