15. desember 2017 presenterte medieorganisasjonene undersøkelsen om seksuell trakassering. F.v. ass. generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Reidun Kjelling Nybø, adm. direktør i MBL, Randi Øgrey, NJ-leder Hege Iren Frantzen og Arne Jensen, generalsekretør i NR.

Foto: Andrea Gjestvang, Journalisten

Undersøkelse om seksuell trakassering – her er resultatene

5741 personer har svart på undersøkelsen om seksuell trakassering i mediebransjen som ble sendt ut i november. Det er 51 prosent kvinner og 49 prosent menn som har svart på undersøkelsen. Resultatene viser at unge kvinner er mest utsatt for seksuell trakassering

  • 178 personer av de 5741 som har svart oppgir at de har opplevd å bli seksuelt trakassert de siste seks månedene.
  • Av de som har svar er 51 prosent kvinner og 49 prosent menn.
  • Hele 499 av NRs medlemmer – nær 70 prosent – har svart på undersøkelsen.
  • Unge kvinner er mest utsatt for seksuell trakassering.
  • Medarbeidere er mer utsatt enn ledere
  • Redaksjonelt ansatte er mer utsatt enn ikke-redaksjonelt ansatte
  • Midlertidig ansatte er mer utsatt enn fast ansatte

3 prosent av de som har svart på undersøkelsen, oppgir at de har opplevd å bli seksuelt trakassert de siste seks månedene. Dette utgjør 178 personer. Når ansatte og frilansere i mediebransjen blir spurt om de har blitt seksuelt trakassert i jobbsammenheng de siste seks månedene, svarer 5 prosent av kvinnene og 1 prosent av mennene ja. Av de 178 personene er 149 kvinner og 29 menn.

Les Arne Jensens kommentarer til undersøkelsen.

Last ned hele rapporten om undersøkelsen her.

Her er spørsmålene som er stilt i undersøkelsen.

Her er ti råd til ledere basert på svar i undersøkelsen.

Her samler vi eksempler på rutiner om hvordan man håndterer seksuell trakassering fra ulike mediehus.

Medarbeidere opplever seksuell trakassering i noe større grad enn ledere. Redaksjonelt ansatte opplever dette i større grad enn ikke-redaksjonelt ansatte, og midlertidig ansatte opplever dette i større grad enn frilansere og fast ansatte. Personer med ansiennitet på 1-4 år oppgir at de bli mer seksuelt trakassert enn de med høyere og lavere fartstid i bransjen.  

Undersøkelsen stiller også spørsmål om opplevd uønsket atferd. Blant alle respondentene er det 17 prosent som oppgir å ha blitt utsatt for uønskede kommentarer om kropp/klesdrakt, livsstil eller annet seksuelt innhold minst 1 gang siste 6 måneder.  Til sammen 9 prosent har opplevd å bli utsatt for uønskede bilder, rykter, blikk, telefoner eller brev minst 1 gang, mens 1 prosent har opplevd dette mer enn 5 ganger. 6 prosent har det siste halvåret minst 1 gang opplevd å bli utsatt for fysisk kontakt som klyping eller omfavnelse, mens 0,3 prosent har opplevd dette mer enn 5 ganger.  2,8 prosent har blitt utsatt for uønskede seksuelle tilnærmelser, eller forespørsler om seksuelle tjenester eller faktiske overgrep, 0,1 prosent har opplevd dette mer enn 5 ganger. 

Kvinner er i større grad utsatt for ulike former for atferd som kan oppleves som seksuell trakassering, men det forekommer også blant menn. For seksuelle rykter, krav eller forespørsler om seksuelle tjenester og seksuelle overgrep, eller forsøk på overgrep, viser undersøkelsen ingen signifikante forskjeller mellom kvinner og menn. Her må det nevnes at basene for disse typene atferd er svært lave.

 I 42 prosent av tilfellene er det en kollega som står bak den uønskede seksuelle atferden, i 23 prosent av tilfellene er det en leder. Respondentene svarer at hendelser av seksualisert art finner sted både i sosiale sammenhenger (38 prosent) og på arbeidsplassen (32 prosent).

28 prosent av de spurte har vært utsatt for uønsket atferd lenger tilbake i tid enn siste seks måneder. Blant disse har 3 av 4 hendelser funnet sted for fem år siden eller mer. Med økt alder og ansiennitet viser resultatene at opplevde hendelser gjerne har skjedd lenger tilbake i tid.  

Norsk Journalistlag, Mediebedriftenes Landsforening, Fagpressen, Landslaget for lokalaviser og Norsk Redaktørforening står samlet bak undersøkelsen, som er besvart anonymt.

Undersøkelsen ble sendt ut 21. november med svarfrist 1. desember. 

Resultatene ble presentert på en pressekonferanse i Oslo kl 09.30 fredag 15.12. 2017.

Følg live-sending og se opptak her.

Les mer om undersøkelsen her 

 

For mer informasjon om undersøkelsen, kontakt:

Mediebedriftenes Landsforening – Trine Ohrberg-Rolfsrud, trine@mediebedriftene.no – tlf 92062196

Norsk Journalistlag – Gunhild Mohn, gunhild.mohn@nj.no - tlf 41 21 70 43

Norsk Redaktørforening – Reidun Kjelling Nybø, rkn@nored.no - tlf 91 10 55 11

Landslaget for lokalaviser – Lene Pernille Østberg, lene@lla.no   - tlf 452 89 222 

Fagpressen – Berit Nyman, bn@fagpressen.no - tlf 93 43 33 45