Assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Solveig Husøy presenterte den nye veilederen på NRs høstmøte.

Ny veileder om identifisering

Identifisering er et av de virkelig vanskelige og viktige områdene i presseetikken. NRs nye veileder om identifisering er tredelt og består av råd knyttet til identifisering av døde/savnede, ved straffbare eller klanderverdige forhold og identifisering av barn.

Ett av de temaene redaktører oftest ber om råd om fra NR-sekretariatet er identifisering.

- Derfor vet vi at dette er vurderinger som blir tatt på største alvor i redaksjonene, sa Solveig Husøy, ass. generalsekretær i NR da hun presenterte veilederen på NRs høstmøte 1. november. 

HER ER VEILEDEREN.

Her er en huskeliste om identifisering som er med i veilederen:

Døde/savnede

 1. Er pårørende varslet?
 2. Når pårørende er varslet: Vil identifisering være en ekstra belastning på grunn av andre sider ved saken?

Straffbare eller klanderverdige forhold

 1. Hvor alvorlig er forholdet (drap------tyvlånt sykkel)
 2. Gjerningspersonens posisjon (statsminister-------Hans Hansen)
 3. Sakens stadium (rettskraftig dom-------------mistanke/anmeldelse)
 4. Barn og ungdom
 5. Fare for nye overgrep
 6. Uskyldige tredjeparter som kan rammes av publisering, f.eks. gjerningspersonens barn eller offer
 7. Forvekslingsfare

Barn

 1. Mulige konsekvenser for barnet nå og i fremtiden
 2. Barnevern, rettssak, familietvist?
 3. Sensitive saker: Hvilke opplysninger er nødvendige for saken?

Identifisering er ikke enten/eller. Vær oppmerksom på kombinasjonen av alle personopplysninger!