Ina Lindahl Nyrud, advokat i Norsk Journalistlag og Reidun Kjelling Nybø, ass. generalsekretær i Norsk Redaktørforening har representert Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening i arbeidsgruppen oppnevnt av Helsedirektoratet.

Foto: Norsk Journalistlag/NTB scanpix

Pasientjournaler bør fortsatt omfattes av offentleglova

Her er den samlede argumentasjonen om hvorfor anonymiserte pasientjournaler fortsatt skal omfattes av offentleglova, som Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening i dag har oversendt Helsedirektoratet.

I januar i år inviterte Helsedirektoratet Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening til å delta i en arbeidsgruppe som skulle utrede spørsmål om hvorvidt innhold i pasientjournaler fortsatt bør omfattes av offentleglovas virkeområde.
Bakgrunnen er at en rekke av landets helseforetak i 2016 fikk innsynskrav fra VG knyttet til statistikk når det gjelder bruk av tvangsmidler og tvangsprotokoller.
VG ble i år tildelt SKUP-prisen for det journalistiske prosjektet om tvangsloggene

Her er de samlede argumentene fra NP og NR som er oversendt Helsedirektoratet. 

Helsedirektoratet skal etter planen avgi en betenkning til Helse- og omsorgsdepartementet innen 15. august.

Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund mener at det er svært viktig at den type journalistikk som VG har utført også skal kunne gjøres i fremtiden - til samfunnets og pasientens beste. Vi understreker at det her er snakk om innsyn i anonymiserte pasientjournaler og at det finnes en lang rekke taushetsbestemmelser som skal beskytte personvernet til den enkelte pasient. Taushetsplikten i helsevesenet sikrer den tryggheten pasientene må ha for å kunne oppsøke helsetjenesten. Tilliten til helsetjenesten er imidlertid også avhengig av  den kontroll som innsynsretten åpner for. 

NP og NRs representanter i arbeidsgruppen har vært Ina Lindahl Nyrud, advokat i Norsk Journalistlag og Reidun Kjelling Nybø, ass. generalsekretær i Norsk Redaktørforening.

De to skrev nylig en kronikk om temaet - publisert i Aftenposten 22. mai. Oslo Redaktørforening arrangerte en debatt om temaet forrige uke. Opptak finnes her.  
Debatten ble  oppsummert slik av tidligere VG-redaktør Bernt OIufsen.

Kontaktpersoner:
Norsk Presseforbunds representant:
Ina Lindahl Nyrud  ina.lindahl.nyrud@nj.no - tlf 90 12 02 32
Norsk Redaktørforenings representant:
Reidun Kjelling Nybø rkn@nored.no - tlf 91 10 55 11