Protesterer mot Helse Vest

Helse Vest har i en pressemelding nylig gjort det klart at de ikke lenger vil informere mediene om tilstanden for pasienter som har vært involvert i ulykker eller kriminalsaker. På vegne av mediene har NR protestert.

Flere redaktører reagerte meget sterkt da det denne uken ble kjent at alle sykehusene i Helse Stavanger, Helse Førde, Helse Fonna og Helse Bergen vil slutte å sende ut pressemeldinger med informasjon om tilstanden til pasienter som kommer inn etter ulykker eller andre alvorlige hendelser. Helse Vest begrunner dette med at det dreier seg om taushetsbelagte opplysninger og at personvernhensyn må gå foran. Dette til tross for at opplysningene er anonymiserte og at det kun er alder og kjønn som oppgis av personlige opplysninger. Norsk Redaktørforening har i et brev til Helse Vest bedt om en redegjørelse for det juridiske grunnlaget for foretakets konklusjon. NR skriver i sitt brev at den nye praksisen "vil føre til at det blir vanskeligere for mediene å videreformidle vesentlig informasjon av stor allmenn interesse i forbindelse med ulykker og alvorlige kriminalsaker."  NR stiller seg uforstående til det juridiske grunnlaget for foretakets konklusjoner.