NPs generalsekretær Elin Floberghagen, NJ-leder Dag Idar Tryggestad og NRs generalsekretær Reidun Kjelling Nybø har sendt brev til Verdal kommune der de reagerer på kommunens praksis når det gjelder medarbeidernes mulighet til å ytre seg til journalister.

Foto: NTB/Skjermdump: Innherred

Reagerer på manglende ytringsfrihet

Verdal kommune kan ikke nekte sine medarbeidere å uttale seg til mediene, understreker Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening i et brev. Bakgrunnen er at avisa Innherred har avdekket en instruks om at medarbeidere i kommunen ikke skal snakke med journalister om Helseplattformen. 

"Vi reagerer på mangelen på respekt for både ytringsfriheten, og pressens muligheter til å gjøre sin jobb som Verdal kommune her signaliserer. Verdal kommune kan ikke nekte sine medarbeidere å uttale seg til mediene, så lenge de gjør det på vegne av seg selv. Kommunens ledelse kan kun bestemme hvem som skal uttale seg på vegne av kommunen", heter det i brevet sendt 15. mars og undertegnet NPs generalsekretær Elin Floberghagen, NJ-leder Dag Idar Tryggestad og NRs generalsekretær Reidun Kjelling Nybø.

Avisa Innherred har den siste tiden avdekket en instruks om hvordan medarbeiderne i Verdal kommune skal håndtere utfordringer med Helseplattformen. Her er det referert følgende regler for håndtering av mediehenvendelser:

Når media ringer eller står på døra:

  • Ikke slipp journalister inn i avdelinga (personsensitive opplysninger)
  • Ikke svar på spørsmål, men henvis til [navn på ledere]

Medieorganisasjonene minner om at det å nekte medarbeiderne å ytre seg er i strid både med Grunnloven og menneskerettighetene og det fører også til et fattigere ordskifte. De minner også om Ytringsfrihetskommisjonens utredning som trekker fram ytringsfrihet i arbeidslivet som en stor utfordring. Det er også ett av de områdene presseorganisasjonene har vektlagt tyngst i sine høringsuttalelser i forbindelse med kommisjonens utredning. Mangelen på ytringsfrihet i arbeidslivet er kanskje den aller største utfordringen på ytringsfrihetsområdet i Norge, skriver medieorganisasjonene i brevet.

"Dette stinker. Det er misbruk av lovverket om taushetsplikt. Det er fullt mulig å legge til rette for å ta imot journalister på besøk, og samtidig ivareta personvernet", skriver ansvarlig redaktør i Innherred, Espen Leirset, på lederplass.

- En av Verdal kommunes verdier er åpenhet. Dersom de skal leve opp til denne verdien må de snu helt om og oppfordre medarbeidere til å uttale seg, i stedet for å gi medarbeiderne munnkurv, sier NRs generalsekretær Reidun Kjelling Nybø.

Kommunens ledere har argumentert med at disse reglene kun gjaldt for en kort periode. Til det minner presseorganisasjonene om at slike regler og veiledere har en tendens til å skape praksis som går langt utover den perioden de er ment til å vare for.

I formannskapsmøte i Verdal kommune torsdag slo kommunedirektøren tydelig fast at ytringsfriheten gjelder for alle ansatte i Verdal kommune. 

– Vi skal være så åpne at det noen ganger gjør ondt, sa kommunedirektør Geir Olav Jensen, ifølge Innherred.

Avisa har også bedt ordfører Pål Sverre Fikse (Sp) om å kommentere brevet fra presseorganisasjonene. – Jeg har stor forståelse for de bekymringer som fremkommer gjennom brevet fra presseorganisasjonene. Slik skal vi ikke ha det i Verdal kommune, og vi må sørge for at hele organisasjonen følger våre verdier. Våre verdier er åpen, trygg og modig, og da er det helt naturlig at vi har som ambisjon å havne langt opp på Åpenhetsbarometeret, svarer Fikse i en epost til Innherred.