NR-styret, her representert ved f.v. Steinulf Henriksen, Sølve Rydland, Vibeke Fürst Haugen, Christina Dorthellinger, Olav Sandnes, Irene halvorsen, Bjørn Rønningen, Tora Bakke Håndlykken og Britt Sofie Hestvik. 

(Foto: Caroline Roka)

Retningslinjer for behandling av søknader om NR-medlemskap

NR-styret har vedtatt skriftlige retningslinjer for behandling av søknader om medlemskap i foreningen. 

- Vi endrer ikke praksis, men sikrer at søknader om medlemskap i foreningen behandles etter fastsatte regler og mest mulig objektive kriterier og i tråd med NRs vedtekter. Dessuten vil vi gjerne sikre størst mulig åpenhet i prosessen. Det sier NRs generalsekretær Reidun Kjelling Nybø.

De siste årene har det vært en god del debatt knyttet til enkeltpersoners søknader om medlemskap i NR og styrets behandling av søknadene. Det å ha skriftlige retningslinjer gjør det enklere for styret og sekretariatet å sikre en best mulig behandling av disse søknadene, mener Nybø.

Retningslinjene skiller mellom forenklet behandlig av søknader og øvrig søknadsbehandling. I tillegg er det med et punkt om eksklusjon av medlemmer.