Seminar om presse og pandemi

13. mars arrangerte NR pandemi-seminar i samarbeid med Helsedirektoratet og Pressens Hus. Målet var å dele og diskutere erfaringer fra pandemi-perioden, knyttet til åpenhet i det offentlige og pressens arbeidsforhold. Her kan du se opptak av noen av sesjonene.

Her er programmet for seminaret som ble ledet av Ingerid Stenvold i NRK.