Nyheter

DN-journalist tapte i Høyesterett

DN-journalist Cecilie Langum Backer er pålagt å forklare seg for Borgarting lagmannsrett om sin kontakt med investoren som retten mener var hennes kilde til de bærende opplysningene i en sak om oljeselskapet DNO. Det har Høyesterett bestemt, under dissens 3-2.

Porsgrunn og Kongsvinger mest åpne

Kongsvinger og Porsgrunn er de to åpneste kommuner i landet, i følge Norsk Presseforbunds åpenhetsindeks. Begge fikk 17 av 18 mulige poeng.

Tom Hetland nytt IPI-styremedlem

Sjefredaktør i Stavanger Aftenblad, Tom Hetland, ble i dag, mandag, valgt som ett av åtte nye styremedlemmer i International Press Institute (IPI), på foreningens årsmøte, som i disse dager avvikles i Taiwan.

Må fjerne lenker til artikler om bryggerier

Bryggeri- og drikkevareforeningen har fått pålegg fra Helsedirektoratet om å fjerne fire lenker på foreningens hjemmeside. Lenkene fører til fire ulike redaksjonelle artikler om lokale bryggerier i Norge.

Redaktør saksøker egen avis

I forbindelse med den pågående striden i avisen Frolendingen i Aust-Agder, har den tidligere redaktøren, Olav Savland, sendt ut en pressemelding, hvor han uttrykker at en arbeidsrettssak nå trolig er eneste utgang på konflikten med avisens styre.

Prinsipiell skepsis til listeføring

I likhet med høringsuttalelsen fra 2007, har Norsk Redaktørforening (NR) også denne gang meldt sine prinsipielle betenkeligheter mot regjeringens forslag om listeføring av begivenheter som skal sendes på riksdekkende, betalingsfrie tv-kanaler.

Innskjerper regler for ransaking av journalister

I et brev til landets politmestre har Politidirektoratet innskjerpet hvilke begrensninger som gjelder ved ransaking av journalister i forbindelse med sikkerhetskontroll, blant annet knyttet til rettssaker.

Vil ha møte om nødnettet og mediene

De statlige nødetatene, med Politidirektoratet i spissen, vil nå ha et møte med medieorganisasjonene, for å diskutere konsekvensene av det nye nødnettet.