Nyheter

Kritisk til mediestøtteråd

Både mediestøtte og postombæring var tema i frokostmøtet som Oslo Redaktørforening arrangerte sammen med Mediebedriftene i Oslo og Akershus torsdag morgen. Flere av deltakerne var meget kritiske til det foreslåtte mediestøtterådet. Se opptak her.

Ta knekken på tidstyvene

Har du behov for bedre tid? Dette kurset hjelper deg til å få mer struktur i jobbhverdagen.

Sterke reaksjoner på redusert postombæring

20. juli 2020 trer ny postlov i kraft, og trass i overgangsordninger med kjøp av distribusjon for å sikre avis tre ganger i uka, vil endringene få store konsekvenser for mange lokale, regionale og nasjonale mediehus. De fleste LLA-avisene vil kunne tilpasse seg den nye ordningen, mens MBL har regnet ut at 200.000 lesere mister sin daglige avis.

TV 2 frifunnet i tingretten

TV 2 ble blankt frifunnet i Oslo tingrett, etter et søksmål fra helsekostfirmaet PM International.

- Se på forholdene til frilansere

Frilansklubben i Norsk Journalistlag oppfordrer redaktørene til å se nærmere på hvordan de honorerer frilansere. - Dårlig betalte frilansjournalister svekker faste arbeidsplasser, sier leder for NJs frilans, Oddbjørg Midtbø.

Understreker behovet for forutsigbarhet

- Det er positivt at lokalavisene styrkes og at mediestøttemeldingen viser en offensiv holdning til nyskapning og innovasjon. Men meldingen er lite konkret og mange spørsmål må avklares, sier fungerende styreleder i NR, Hanna Relling Berg etter at kulturminister Trine Skei Grande la frem mediestøttemeldingen på LLAs landsmøte fredag.

Juridisk betenkning støtter ikke Helse Vests argumentasjon

Det er ikke grunnlag for å si at helseforetakenes praksis når det gjelder å gi ut pasientopplysninger er i strid med reglene om taushetsplikt. Det er konklusjonen i en juridisk betenkning gjort av advokatfirmaet Lund & co, på bestilling fra Norsk Redaktørforening. 

Vant frem med krav om åpne dører

Norsk Redaktørforening vant frem med et krav om åpne dører i en sak hvor seks gutter i alderen 16 til 18 år sto tiltalt i Oslo tingrett.