Nyheter

Mer åpne domstoler

To tredeler av norske journalister mener domstolene har blitt mer åpne. Det går frem av en undersøkelse gjennomført av Domstolsadministrasjonen.

Har ikke postlister på nettet

25 av Norges 430 kommuner har ikke postjournalen lagt ut på kommunens nettsider. Det viser en undersøkelse i regi av Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg.

Må utlevere Treholt-opptak

Oslo tingrett har bestemt at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) må gi mediene tilgang til opptakene fra Treholt-saken i 1985.

Nye klagenemnd for mediesaker

Regjeringen har oppnevnt en klagenemnd for mediesaker som påklages etter avgjørelser i Medietilsynet, både når det gjelder de fleste saker etter kringkastingsloven og medieeierskapssaker. Leder for nemnda er lagdommer Ørnulf Røhnebæk, Hamar, som i sin tid var sekretær for Ytringsfrihetskommisjonen.

Innsynsrett i kommisjonen

Offentleglova gjelder for 22. juli-kommisjonens arbeid. Alle kommisjoner og utvalg som nesettes av Kongen i statsråd med granskning, utredning og lignende som formål er et eget forvaltningsorgan etter loven.

Utsetter medieansvarshøring

Kulturdepartementet har utsatt høringsfristen i forbindelse med innstillingen fra det såkalte medieansvarsutvalget til 1. januar 2012.

Guri Hjeltnes i 22.-juli-kommisjonen

Professor Guri Hjeltnes er oppnevnt som ett av ti medlemmer i kommisjonen som skal gjennomgå terrorangrepene i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli.