Foto: NTB scanpix

Disse får stipend fra vederlagsfondet

NRs vederlagsfond delte onsdag ut totalt 111.500  kr i studie- og konferansestipender til 11 redaktører. 

Styret i NRs vederlagsfond hadde styremøte onsdag 10. januar. Der tildelte de stipender og bevilgninger til både individuelle mottakere, nasjonale og regionale prosjekter. Stipendene ble utlyst  med søknadsfrist 10. desember. Neste søknadsfrist er 1. juni.

Disse åtte er tildelt støtte på 10.000 kr til internasjonale konferanser i vårhalvåret 2018:

 • Lasse Hansen, Rogalands Avis - NAB, Las Vegas
 • Eirik Haugen, Varden - NAB, Las Vegas
 • Thomas Alsaker, Radio Norge - Radiodays, Wien
 • Frode Rønning, LO Media - GEN Summit, Lisboa
 • Rune Hetland, LLA - WEF, Estoril, Portugal
 • Olav Wold, Adressa - NAB, Las Vegas
 • Per-Kristian Bratteng, Åndalsnes Avis - CAR, Chicago
 • Merete Verstad, NRK - Radiodays, Wien

Følgende personer ble tildelt studiestipend:

 • Veslemøy Østrem, Aftenposten  - 15.000 - studier digital skalering av livejournalistikk  
 • Camilla Glad, Åmliavisa – 6.500 - IJ-kurs - digitaljournalistikk og sosiale medier 
 • Ida Kvissel, NRK – 10.000 - retorikk-kurs

I tillegg har vederlagsfondet bevilget 1.080.000 kr til Norsk Redaktørforening. Støtten går til etikk- og offentlighetsarbeidet i Norsk Presseforbund. Det er også bevilget 80.000 kr til NR Kompetanse i 2018. Konferansen Radiodager ble innvilget støtte på 15.000 kr. Landslaget for lokalaviser er tildelt 5000 kr i støtte til LLAs journalistpris som deles ut på organisasjonens landsmøte.

NR-sekretariatet har fått fullmakt til å innvilge støtte til studieturer for regionforeningene og til ulike regionale konferanser og kompetansetiltak.

NRs vederlagsfond forvalter norske redaktørers kollektive rettigheter på opphavsrettsområdet og mottar årlig vederlagsmidler fra Kopinor og Norwaco. Fondet ledes av et styre på fire, som oppnevnes av styret i Norsk Redaktørforening. Styret ledes av Steinulf Henriksen redaktør i Folkebladet og består forøvrig av Anne Weider Aasen, TV 2, Kjersti Mo, Egmont og Espen Løkeland-Stai, Dagsavisen. Fondet avgir egne regnskaper og kan gi støtte innenfor tre ulike kategorier tiltak; direkte individuelle tiltak, indirekte individuelle tiltak og kollektive tiltak. Les mer om vederlagsfondet her.