NRs svar på åpent brev fra Antirasistisk Front

Antirasistisk Front har sendt et åpent brev til Norsk Redaktørforening om NRs støtte til vedtektene i Pressens Faglige Utvalg og Document-redaktør Hans Rustads medlemskap. Her er NRs svar.

Redaktørforeningen ekskluderer ikke medlemmer for brudd på presseetikken – heldigvis. 

Kan Norsk Redaktørforening støtte opp om vedtektene til Pressens Faglige Utvalg (PFU) og samtidig ha redaktør i Document.no, Hans Rustad som medlem, spør Antirasistisk Front i et åpent brev til oss.  Det enkle svaret på det er ja.

Alle medlemmer i Norsk Redaktørforening forplikter seg til å følge pressens etiske normer, slik de er uttrykt i Vær Varsom-plakaten. Dette går fram av NRs vedtekter.  I likhet med alle andre redaktørstyrte medier som blir felt i PFU, forventer vi at også Document forholder seg til PFUs konklusjon og de kravene som stilles i PFUs vedtekter om publisering av fellende uttalelser. Ifølge PFUs vedtekter er medienes forpliktelse til selvdømmeordningen helt avgjørende for legitimiteten til selvdømmeordningen og klageretten. Brudd på vedtektenes grunnleggende prinsipper kan rapporteres til den eller de presseorganisasjoner der mediet/redaktøren er medlem. I så fall vil en slik henvendelse komme fra Norsk Presseforbund. Dersom det skulle skje, vil selvfølgelig Norsk Redaktørforening følge opp saken.

Norsk Redaktørforening er en av medlemsorganisasjonene i Norsk Presseforbund, og vi har i presseforbundets styre vært med på å godkjenne PFU-vedtektene som sist ble revidert for et knapt år siden.

Antirasistisk Front viser til ti fellelser av Document for brudd på presseetikken de siste årene og spør hvordan Norsk Redaktørforening kan la en redaktør som Hans Rustad fortsette som medlem etter så mange brudd på god presseskikk.

Antirasistisk Front har rett i at PFU de siste fem årene har behandlet en rekke klager mot Document – totalt 14 siden 2018. I 2021 var Document den redaksjonen som toppet PFU-statistikken med totalt sju fellelser. I to av de 14 sakene som har fått full klagebehandling i PFU siden 2018 har Document blitt frikjent.

I 2022 ble 38 redaksjoner felt for brudd på PFU, flere av dem gjentatte ganger. Året før ble 46 ulike redaksjoner felt av PFU. I fjor var det NRK som ble felt flest ganger, med fire fellende uttalelser, i 2021 Document med sju fellelser og i 2020 Finansavisen med seks fellelser for brudd på god presseskikk. Det har ikke vært aktuelt å ekskludere hverken kringkastingssjefen eller Finansavisens redaktør av den grunn.

Det er ikke Norsk Redaktørforenings oppgave å slå fast hvorvidt en redaktør og en redaksjon har brutt med pressens etiske regler i Vær Varsom-plakaten. Til det har vi Pressens Faglige Utvalg som vi og våre medlemmer stiller oss bak. Det er PFU som er rett adresse for klager på konkrete publiseringer i redaktørstyrte medier.

Antirasistisk Front stiller spørsmål ved om det er på tide å gå gjennom medlemskapet til Hans Rustad på nytt. Norsk Redaktørforenings styre behandlet Hans Rustads søknad om medlemskap i 2018 og gjorde en vurdering av Rustads medlemskap i februar i 2021, den gang med utgangspunkt i spørsmålet om en kommentar Rustad selv hadde skrevet var i strid med NRs formål. Styret konkluderte med at det ikke var grunnlag for formelle sanksjoner overfor ansvarlig redaktør Hans Rustad, men rettet i en uttalelse skarp kritikk mot Documents redaktør.

Medlemskap i Norsk Redaktørforening vurderes ut fra våre vedtekter. Hvorvidt et medlem fyller medlemskriteriene, vurderes i forbindelse med søknad om medlemskap, eventuelt i forbindelse med spørsmål om eksklusjon. Da må vi samtidig minne om at dersom redaktøren blir ekskludert fra NR, så vil mange medier ikke lenger ha noen tilknytning til pressens organisasjoner og dermed heller ikke til selvdømmeordningen. I så fall vil klagesaker mot dem ikke lenger bli behandlet av PFU.

En av styrkene til Pressens Faglige Utvalg er nettopp den store oppslutningen om ordningen. Dersom medlemskap i Norsk Redaktørforening, eller andre presseorganisasjoner, skulle avgjøres på bakgrunn av fellelser i PFU, ville det vært ødeleggende for den norske selvdømmeordningen.

 

Oslo, 5. september 2023

Med vennlig hilsen

Tora Bakke Håndlykken, styreleder

Reidun Kjelling Nybø, generalsekretær