Stortinget behandler innsyn og fotoforbud i dag

På dagsorden til Stortingets møte i dag står to saker av interesse for mediefolk: Justisdepartementets ”hasteforslag” om å gi unntaksadgang i offentlighetsloven for innsyn i lønnsslipper for offentlig ansatte, og for fødselsnumre og representantforslaget fra noen Frp-representanter om å endre domstollovens regel om opptaksforbud for foto, film og kringkasting fra straffesaker.

Justiskomiteen har enstemmig gitt tilslutning til forslaget om at lønnsslipper skal kunne unntas fra innsyn, dersom bruttotall er eller gjøres tilgjengelig. Justiskomiteen innstiller på at lovendringene skal tre i kraft straks.

Du kan lese mer om forslaget her og lese innstillingen fra Stortingets justiskomité her.

Representantene fra Fremskrittspartiet som vil utvide opptaksforbudet i straffesaker til også å omfatte fornærmede og pårørende har ikke fått støtte fra de øvrige partiene i komiteen. De andre partiene henviser til at en fullstendig revisjon av domstolloven er bebudet fra Justisdepartementet og mener at slike endringsforslag bør nærmere utredes i den forbindelse.

Du kan lese mer om forslaget her og lese innstillingen fra Stortingets justiskomité her.