Nyheter

Krav om Berserk-stopp avvist igjen

Borgarting lagmannsrett har kommet til samme avgjørelse som Oslo tingrett, og avviser kravet fra enkelte av de pårørende om å stanse TVNorge-serien "Berserk mot Sydpolen". Premieren går dermed som planlagt i kveld klokka 20.30.

Vil ha møte om åpenhet

Kommunal- og regionaldepartementet har nå invitert medlemmer av Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg til et møte om resultatene av Åpenhetsindeksen som ble presentert på Norsk Presseforbunds Åpenhetsting i fjor høst, hvor kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete fikk overrakt rapporten.

Kurs for de som skal dekke terror-saken

Onsdag 28. og torsdag 29. mars arrangerer IJ et forkurs for journalister og redaktører som skal dekke rettssaken mot Anders Behring Breivik i Oslo tingrett.

EPJ åpnes igjen for medier og forskere 1. februar

EPJ (Elektronisk postjournal) som helt siden 1993 var et prøveprosjekt for tilgjengeliggjøring av statlige postjournaler på Internett, blir nå ”åpnet” igjen – men fortsatt for en lukket gruppe av mediefolk og forskere.

Åpent møte om juss og psykiatri

Utilregnelig - men ikke behandlingstrengende? Skyldig - men ikke soningsdyktig? Hvem skal dømme: Rettsapparatet eller psykiatrien? Oslo Redaktørforening arrangerer åpent møte om temaet.

Står på sitt om Treholt-opptak

"Møteoffentlighet og referatadgang er noe annet enn dokumentoffentlighet. Møterett og referatadgang er også noe annet enn autentiske lydopptak fra forhandlingene." Det skriver Oslo statsadvokatembeter i sitt tilsvar til Høyesterett, i forbindelse med medienes krav om tilgang til lydbåndopptakene fra rettssaken mot Arne Treholt i 1985.

Krever svenske journalister satt fri

Norsk Redaktørforening (NR) ber i et brev til Etiopias ambassade i Stockholm om at de to svenske journalistene som er dømt til elleve års fengsel blir satt fri.

Rekordår for PFU

Pressens Faglige Utvalg mottok 354 klager i fjor, flere enn noen gang tidligere.

NJ og NR skeptiske til EMD-reform

Norsk Journalistlag (NJ) og Norsk Redaktørforening (NR) er skeptiske til forslag som kan gjøre det vanskeligere å få prøvet saker for Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg.

Fortsatt få medierettssaker i Norge

Antall rettssaker mot mediene i forbindelse med påståtte ærekrenkelser, krenkelser av privatlivets fred og andre personvernkrenkelser holdt seg fortsatt på et svært lavt nivå i Norge. Antall nye slike saker i 2011 var fire, med to saker om ærekrenkelse og to om privatliv. Saksøkerne vant fram i to av sakene.