Nyheter

To fellelser i PFUs "22.juli-møte"

Dagsavisen og Stavanger Aftenblad ble begge felt for brudd på god presseskikk i forbindelse med dekningen av bombeanslaget i Oslo 22. juli.

Purrer på elektronisk postjournal

Norsk Presseforbunds (NP) offentlighetsutvalg er misfornøyde med at Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP), som ble innført samtidig med den nye offentleglova 1. januar 2009, fortsatt ikke er komplett, og at forskriften som sier hvilke etater som skal være med i journalen dermed heller ikke har trådt i kraft.

Seierstad og Cappelen Damm frifunnet

Forfatter Åsne Seierstad og forlaget Cappelen Damm ble frifunnet i Borgarting lagmannsrett i saken som Suraia Rais, hustruen til "Bokhandleren i Kabul" hadde anlagt mot dem for krenkelse av privatlivets fred i forbindelse med utgivelsen av boken med samme navn. 

Vil styrke redaktøransvaret

I motsetning til flertallet i det statlig oppnevnte Medieansvarsutvalget - som har foreslått å fjerne det særlige redaktøransvaret i straffeloven - går Norsk Redaktørforening (NR) inn for å styrke det samme ansvaret.

Søker om unntak fra opptaksforbud

Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening har på vegne av alle nyhetsmedier sendt søknad til Oslo tingrett om unntak fra forbudet i domstolloven mot fotografering og lyd- og video-opptak i straffesaker. Organisasjonene søker i utgangspunktet om at hele rettssaken kan overføres, men eventuelt med de unntak som retten finner nødvendige.

Innsyns-dugnad ga 100 nyhetssaker

I regi av Møre og Romsdal Redaktørforening gikk 12 redaksjoner sammen om å få innsyn i offentlig eide selskaper i fylket. Dugnaden resulterte i at 63 selskaper nå har åpnet dørene. Den nye åpenheten har så langt resultert i over 100 nyhetssaker.

Ikke endret innsyn i anbud

Det blir ikke utsatt innsyn i anbud og tilbudsprotokoller, slik et statlig utvalg har foreslått.

Retten vil ha forhåndspåmelding til 22/7-saken

Oslo tingrett har bedt om at norske og utenlandske redaksjoner gir forhåndspåmelding om behov for antall krediterte medarbeidere til 22. juli-saken. Frist er førstkommende mandag.

A-pressen kjøper Edda Media

A-pressen, med 56 lokalaviser og 46 nettaviser kjøper Edda Media med sine 36 lokalaviser og 23 nettaviser av det britiske medieselskapet Mecom. Totalprisen er ca 1,75 milliarder kroner. På en pressekonferanse i formiddag presenterte konsernsjef Thor Gjermund Eriksen hvilke tanker som ligger bak oppkjøpet noen av de strategiske tankene med tanke på fremtidig effekt av sammenslåingen.