Nyheter

Purrer på åpenhet i Norsk Tipping

Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg er utålmodige etter å få Norsk Tipping til å følge offentlighetsloven. Nå purrer de på en bebudet utredning.

Knepen Hegnar-seier mot Danielsen om tilsvarsrett

Borgarting lagmannsrett har frikjent redaktør Trygve Hegnar i en privat streffasak reist av advokat Per Danielsen, med bakgrunn i at Hegnar nektet å publisere et tilsvar fra Danielsen i Kapital. Rett til tilsvar til anførsler av faktisk art er fastsatt i straffeloven §430, men fordi Danielsens innlegg gikk ut over rammen som loven trekker opp, ble Hegnar frifunnet.

Går i rette med PST

"I denne saken har PST ikke på noe tidspunkt gitt en eneste relevant begrunnelse for hvorfor det i dag skal være nødvendig å nekte innsyn". Det skriver NRKs advokat Ane Stokland, på vegne av NRK, Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening og 15 av de største nyhetsredaksjonene, i det siste prosesskrivet til Høyesteretts ankeutvalg, i forbindelse med striden om frigivelse av lydbåndopptakene fra Treholt-saken i 1985.

Krav om Berserk-stopp avvist igjen

Borgarting lagmannsrett har kommet til samme avgjørelse som Oslo tingrett, og avviser kravet fra enkelte av de pårørende om å stanse TVNorge-serien "Berserk mot Sydpolen". Premieren går dermed som planlagt i kveld klokka 20.30.

Vil ha møte om åpenhet

Kommunal- og regionaldepartementet har nå invitert medlemmer av Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg til et møte om resultatene av Åpenhetsindeksen som ble presentert på Norsk Presseforbunds Åpenhetsting i fjor høst, hvor kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete fikk overrakt rapporten.

Kurs for de som skal dekke terror-saken

Onsdag 28. og torsdag 29. mars arrangerer IJ et forkurs for journalister og redaktører som skal dekke rettssaken mot Anders Behring Breivik i Oslo tingrett.

EPJ åpnes igjen for medier og forskere 1. februar

EPJ (Elektronisk postjournal) som helt siden 1993 var et prøveprosjekt for tilgjengeliggjøring av statlige postjournaler på Internett, blir nå ”åpnet” igjen – men fortsatt for en lukket gruppe av mediefolk og forskere.

Åpent møte om juss og psykiatri

Utilregnelig - men ikke behandlingstrengende? Skyldig - men ikke soningsdyktig? Hvem skal dømme: Rettsapparatet eller psykiatrien? Oslo Redaktørforening arrangerer åpent møte om temaet.

Står på sitt om Treholt-opptak

"Møteoffentlighet og referatadgang er noe annet enn dokumentoffentlighet. Møterett og referatadgang er også noe annet enn autentiske lydopptak fra forhandlingene." Det skriver Oslo statsadvokatembeter i sitt tilsvar til Høyesterett, i forbindelse med medienes krav om tilgang til lydbåndopptakene fra rettssaken mot Arne Treholt i 1985.

Krever svenske journalister satt fri

Norsk Redaktørforening (NR) ber i et brev til Etiopias ambassade i Stockholm om at de to svenske journalistene som er dømt til elleve års fengsel blir satt fri.