Nyheter

Protesterer mot fjern-møte med Breivik

På vegne av norske medier protesterer Norsk Redaktørforening (NR) mot at det kommende fengslingsmøtet i saken mot Anders Behring Brevik kan bli avholdt ved hjelp av fjern-avhør av siktede.

Purrer på nødnett-møte

Medieorganisasjonene etterlyser nå et møte som nødetatene har annonsert, med sikte på å finne ordninger som kan ivareta medienes behov i forbindelse med innføringen av det nye nødnettet.

55 norske redaksjoner vil dekke ABB-saken

Tilsammen 55 redaksjoner har meldt tilbake på Norsk Redaktørforenings forespørsel om hvorvidt de vil be om akkreditering av medarbeidere når hovedforhandlingene i saken mot Anders Behring Breivik starter, trolig i april neste år.

Vil ha momslikhet på ulike formater

I en høringssuttalelse til EU-kommisjonens "greenpaper" om moms tar EU-parlamentet til orde for lik moms på like produkter, uavhengig av distribusjonsform.

Advarer mot 22.juli-hemmelighold

Jussprofessor ved Universitetet i Bergen Johan Giertsen advarer departementet mot å imøtekomme 22.juli-kommisjonens ønske om hemmelighold.

Lagmannsretten frifant Nettavisen for injurie

Nettavisen, som i oktober i fjor ble dømt for injurier og krenkelse av privatliv overfor en 42 år gammel kvinne, er enstemmig frifunnet av Borgarting lagmannsrett. Nettavisen AS, redaktør Gunnar Stavrum og journalisten er tilkjent sakskostnader på vel 300.000 kroner for begge domstoler.

Går i rette med PSTs Treholt-skriv

Mediene, med NRK, Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening i spissen, går i et prosesskriv til Borgarting lagmannsrett kraftig i rette med PSTs anførsler mot å frigi lydbåndopptakene fra rettsaken i 1985.