Nyheter

Politimester fikk åpenhetspris

Politimester Arnstein Nilssen i Nordmøre og Romsdal politidistrikt ble torsdag tildelt Norsk Presseforbunds åpnhetspris, Flavius-prisen.

Aftenposten må forsvare seg i Tyskland

Aftenposten må forsvare seg i en injuriesak for tysk rett, etter at Høyesterett fastholder at avisens mottiltak i Norge må avvente avgjørelse i Tyskland.

Søksmål om eiendomsinformasjon

Norsk Eiendomsinformasjon AS, som er et statlig selskap eid av Nærings- og handelsdepartementet, går nå til søksmål mot Miljøverndepartementet og Statens Kartverk. Striden står om prisen på eiendomsinformasjon fra Grunnboken og Eiendomsmatrikkelen.

Øygard-saken for åpne dører

Rettssaken mot Vågå-ordfører Rune Øygard skal i utgangspunktet gå for åpne dører, og uten begrensninger i referatadgangen. Det har Sør-Gudbrandsdal tingrett bestemt.

Oslo-redaktørenes leder til NHO

Aftenposten-redaktør Kjersti Løken Stavrum slutter i jobben, for å begynne i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Fikk innsyn i kommunal kjøpsavtale

Drammens Tidende har fått innsyn i en avtale mellom Drammen kommune og Marienlyst Utvikling AS i forbindelse med salg av deler av Marienlystområdet i Drammen.

Avslo innsyn før hun gikk av

Noe av det siste tidligere kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) gjorde, før hun skiftet departement fredag, var å opprettholde Riksarkivets avslag på innsyn i de skriftlige forklaringene som representanter for embetsverket ga til 22. julikommisjonen. Nå havner saken hos Sivilombudsmannen.

22. juli-kommisjonen til Åpenhetstinget

Hvorfor trenger journalister innsyn i nødsamtaler? Og hvorfor vil 22. juli-kommisjonen holde mye av sitt materiale skjult for offentligheten i 60 år? Disse og langt flere spørsmål blir besvart under Åpenhetstinget 27. september.