Nyheter

22.juli-rapporten legges fram mandag

Mandag 13. august kl 13.00 legger 22. juli-kommisjonen frem sin rapport. Fristen for å melde seg på pressekonferansen gikk ut onsdag.

Trussel-blogger kan ikke straffeforfølges

Flertallet i Høyesteretts ankeutvalg har konkludert med at det ikke er grunnlag for å straffeforfølge bloggeren Eivind Berge, som har vært siktet og varetektsfengslet etter å ha fremsatt det som oppfattes som trusler mot politiet på sin private blogg på internett.

Må vurdere anbuds-innsyn på nytt

Bydel Østensjø i Oslo kommune får påpakning for mangelfull saksbehandling i forbindelse med et krav om innsyn i anbudsdokumenter. Avlsaget er opphevet og saken må behandles på nytt.

Aftenposten-søksmål må avklares i Tyskland

Aftenposten kan bli nødt til å forsvarer seg i en injuriesak for tysk rett, etter at Borgarting lagmannsrett fastholder at avisens mottiltak må avvente avgjørelse i Tyskland.

Advarsel mot slankeannonser

Forbrukerombudet har sendt en orientering til ansvarlige redaktører om at man vurderer tiltak mot annonsering for det som kalles slankemiddelet Removyl, som markedsføres av det estiske firmaet Healthzone OÜ. Lignende tiltak er gjort i Sverige allerede i mars 2012.

Skal evaluere 22.juli-åpenhet

Norsk Presseforbunds styre har vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe for å evaluere åpenheten under rettssaken mot Anders Behring Breivik.

TV3 Frifunnet i ærekrenkelsessak

Nordisk Film og TV3 (Viasat Broadcasting) og to journalister er i Nord-Troms tingrett frifunnet i forbindelse med et injuriesøksmål som en lokal entrepenør hadde anlagt etter et program i serien "Bygg og bedrag".

LLA står fast på nullmoms

Landslaget for lokalaviser (LLA) ser ingen grunn til å fravike prinsippet om nullmoms på redaksjonelt innhold på alle plattformer.

Vil ha innsyn i våpenregisteret

Norsk Presseforbund (NP) og Norsk Redaktørforening (NR) ønsker at det legges opp til fullt innsyn i det sentrale våpenregisteret. Det fremgår av organisasjonenes høringsuttalelse til utkast til ny våpenlov.

Vil ha bedre eiendomsinformasjon

Norsk Redaktørforening (NR) er positive til hovedtanken bak et forslag til nye regler for tilgang til eiendomsinformasjon, men vil ha mediene med i oppregningen over de instanser som skal kunne søke direkte i grunnboken ved bruk av fødselsnumre.