Nyheter

Mener lovforslag om påvirkningsaksjoner bør avvises

Regjeringen vil kriminalisere påvirkningsaksjoner ved å endre straffeloven. Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening mener lovforslaget er dypt problematisk, fordi det griper direkte inn i grunnleggende menneskerettigheter og kan få direkte konsekvenser for ytrings- og pressefriheten. På høringen i justiskomiteen tirsdag 27. februar advarte presseorganisasjonene mot forslaget og fikk støtte fra Advokatforeningen og Norges institusjon for menneskerettigheter. 

Debatt på ORs årsmøte: Må vi velge mellom sikkerhet og ytringsfrihet?

Myndighetene leter etter gode løsninger for å styrke befolkningens motstandskraft mot desinformasjon og påvirkningsoperasjoner. Men hvordan balanserer vi dette opp mot ytringsfriheten? Og hvilken rolle bør mediene ha? Disse spørsmålene skal diskuteres på Oslo Redaktørforenings årsmøte 5. mars. 

Opprop: Sett Julian Assange fri!

Siste og avgjørende høring i saken om utlevering av varsleren og publisisten Julian Assange til USA finner sted i britisk høyesterett i London 20.-21. februar. I USA er Assange siktet etter spionasjeloven (Espionage Act) og risikerer 175 års fengsel. En utlevering og fengselsstraff kan få svært alvorlige konsekvenser for pressefriheten verden over, i en tid der ytringsfriheten allerede er under sterkt press.

Ber Storbritannia sette Julian Assange fri

Prosessen med utlevering og fengsling av Julian Assange mellom Storbritannia og USA må stoppes, krever Redaktørforeningen sammen med en rekke andre organisasjoner. Oppropet ble overlevert til den britiske ambassadøren fredag, under hennes besøk på Pressens hus.

Advarte mot statlig organ i i kampen mot desinformasjon

Det finnes ikke en fasit på hvordan vi bekjemper desinformasjon, men mange ulike løsninger. Det handler om et levedyktig mediemangfold, konkrete tiltak i regi av Faktisk, Tenk og Media City Bergen, åpenhet og kompetanse på kildekritikk i befolkningen. Det handler ikke om myndighetsorgan som skal definere hva som er sant og usant. Det understreket NRs generalsekretær Reidun Kjelling Nybø på innspillsmøtet om digital motstandskraft 12. februar. Les hele innlegget her.

Bekymret for situasjonen for lokalradioene

Både Norsk Redaktørforening og Samisk redaktørnettverk har avgitt høringsuttalelser om de foreslåtte endringene i tilskudd til lokale lyd og bildemedier. NR er bekymret for den økonomiske situasjonen til lokale lyd- og bildemedier. Samisk redaktørnettverk mener det er positivt at støtten til minoritetsradioer foreslås økt, men mener beløpsgrensen for driftstilskudd som foreslås fortsatt er for lav.

Strømming og kringkasting av rettssaken mot Jan Helge Andersen

15. april starter rettssaken mot Jan Helge Andersen i Sør-Rogaland tingrett. Etter en ekstra runde har tingretten besluttet at det vil bli tilrettelagt for at norske redaktørstyrte medier kan følge forhandlingene via strømming/webex via en egen presselenke. 15. februar er det frist for å søke om å kringkaste hele eller deler av forhandlingene.

Møtte Israels ambassadør

Redaktørforeningen, Presseforbundet og Norsk Journalistlag deltok på møte med den israelske ambassadøren til Norge,  Avi Nir-Feldklein 24. januar. Presseorganisasjonene er dypt bekymret over situasjonen for journalister i Gaza og for pressens manglende tilgang på informasjon.