Nyheter

Se opptak fra debattene på Arendalsuka

Her samler vi lenker til opptak fra de debattene NR arrangerte og deltok i på Arendalsuka. I tillegg anbefaler vi noen andre relevante debatter.

NRs guide til Arendalsuka

Her er oversikt over de arrangementene medieorganisasjonene arrangerer under Arendalsuka pluss de arrangementene vi mener er særlig interessante for redaktører.

Ber politiet slippe til mediene i luftrommet under ekstremværet

Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening har sendt brev til alle politidistriktene om luftromsrestriksjonene i forbindelse med ekstremværet "Hans". Der minner vi om at politiet har en plikt til å tilrettelegge for at mediene kan ivareta sitt informasjonsansvar i denne situasjonen. 

Slakter regjeringens moms-forslag

Norsk Redaktørforening mener at forslaget til endring av merverdiavgiftsfritaket for elektroniske nyhetstjenester er svært dårlig fundert, prinsipielt problematisk og rent praktisk meget krevende å skulle gjennomføre. NR mener en mulig løsning er å knytte avgrensningen av avgiftsfritaket til medier omfattet av medieansvarsloven. Les NRs høringsuttalelse her. 

Studietur med OR til San Francisco

Til vinteren blir det studietur med Oslo Redaktørforening til San Francisco og Silicon Valley, som har fått en ny vår med utviklingen av kunstig intelligens. Avreise blir mandag 26. februar 2024. For de som ønsker å søke Stup-midler til reisen er neste frist 1. oktober.

Ber om at regjeringen skroter forslaget til endringer i offentleglova

Norsk Redaktørforening er svært kritisk til justisdepartementets forslag om endringer i offentleglova. I høringsuttalelsen kritiserer NR forslaget for verken å være godt begrunnet eller utredet. Det står i sterk kontrast med målsetningen om å vise størst mulig grad av offentlighet og det "premierer" i realiteten forvaltningens lovbrudd, heter det i uttalelsen.

Tildelte stipender for 175.000 kr

NRs vederlagsfond behandlet søknader om konferanse- og studiestipender for høsten 2023 i sitt møte 22. juni. Totalt forelå det 14 søknader, og ni av disse ble innvilget.