Nyheter

Høstmøtet 2019 - meld deg på nå!

Torsdag 7. og fredag 8. november arrangeres NRs høstmøte i Tromsø, rett i forkant av den regionale nordnorske journalistkonferansen Svarte Natta. Bli med på den store kildedebatten, lær mer om ny teknologi, ledelse og gode eksempler på glimrende historiefortelling. Og etter det faglige programmet skal vi jakte på nordlyset sammen.

Anke mot Amedia forkastet

Nevrokirurg Per Kristian Eides anke i injuriesaken mot Amedia, ANB og redaktørene Hallgeir Westrum og Kjell Werner er forkastet av Borgarting lagmannsrett. 

Avviser én momssats

Medieorganisasjonene avviser kategorisk forslaget fra et statlig utvalg om å fjerne alle lavmomssatser og innføre én felles moms på 25 prosent på alle varer og tjenester.

Innsyn i Valutaregisteret

Adresseavisen har fått gjennomslag hos Sivilombudsmannen for at avisen skal få tilgang til anonymiserte oversikter over valutatransaksjoner mellom Norge og Filipinene.

Refser Brønnøy kommune

Brønnøy kommune får påpakning fra Sivilombudsmannen, fordi kommunestyrets reglement pålegger folkevalgte og ansatte en taushetsplikt det ikke er hjemmel for. - Mange kommuner har slike reglementer, sier NRs generalsekretær.

Krever objektive kriterier i ny tilskuddsordning

Oslo kommune vil gi tilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier i Oslo. I en høringsuttalelse om ordningen påpeker medieorganisasjonene følgende viktige prinsipper som må ligge til grunn for ordningen: armlengdes avstand, objektive tildelingskriterier, plattformnøytralitet og at ordningen bygger på eksisterende tilskuddsordninger. Medieorganisasjonene advarer mot flere uheldige formuleringer i den foreslåtte forskriften for tilskuddsordningen.

Går av som generalsekretær

Rune Hetland (64) har varsla styret i Landslaget for lokalaviser at han ønsker avløsning som generalsekretær.