Nyheter

Webkurs - forebygging av seksuell trakassering

I samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet tilbyr Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes Landsforening et webkurs i forebygging og håndtering av seksuell trakassering. 

Avviste lukkede dører

Hedmarken tingrett avviste onsdag en begjæring om lukkede dører fra tiltalte i den såkalte Jemtland-saken. 

Gjenopplev høstmøtet her

Her samler vi lenker til opptak, presentasjoner og bilder fra høstmøtet 5.-6. november 2018.

- Viktig for journalistikken

Norsk Journalistlag (NJ) og Norsk Redaktørforening (NR) har nå levert sitt støtteskriv i Lovdatasaken til Borgarting lagmannsrett. - Saken er prinsipielt viktig, men den er også viktig for journalistikken, sier NRs generalsekretær, Arne Jensen.

Samlet protest mot fotorestriksjoner

Samtlige presseorganisasjoner stiller seg bak den redaksjonelle protesten mot fotorestriksjoner på indiebandet Bon Ivers konsert i Oslo Spektrum tirsdag 30. oktober. Arrangørene tillot ikke pressefotografer å fotografere fra konserten. I stedet ble man tilbudt bilder fra en innleid fotograf. 
NTB, VG, Dagsavisen, Dagbladet, NRK, Aftenposten og Pressefotografenes Klubb kom med en uttalelse som presseorganisasjonene støttet opp om. 

Her er høstmøteprogrammet

Hvordan takle politiets twitterpoesi og hvordan øke tilliten blant publikum? Er det greit å slå sammen redaktørfunksjoner? Få med deg disse debattene og få lynkurs i graveledelse, tech og datavisualisering på høstmøtet. Her er komplett program.

Vil åpne samesaker

Norsk Redaktørforening vil fjerne den særskilte unntakshjemmelen i offentleglova for dokumenter i konsultasjonssaker mellom norske myndigheter og Sametinget.

- Ikke vær «gnitne»

- Det er mye livsmot i norske redaktører, og de er entusiastiske på journalistikkens vegne. Men det ville vært fint om myndighetene da ikke er «gnitne» når man skal vedta statsbudsjettet, sa NRs generalsekretær under Familie- og kulturkomiteens høring om statsbudsjettet mandag.