Nyheter

Ber om at fagpressen får digital nullmoms straks

Norsk Redaktørforening er positiv til at det gjøres endringer i mva-reglene, slik det digitale fritaket også gjelder dybde- og nisjejournalistikken i fagpressen. I høringsuttalelsen avgitt 31. mars ber NR om at ikrafttredelsen fremskyndes.

Ber nok en gang Helsedirektoratet rydde opp

18. mars sendte NR og NP brev til Helsedirektoratet om informasjon om korona-smittede. Siden direktoratet ikke har besvart henvendelsen har presseorganisasjonene purret på denne. I brevet ber de Helsedirektoratet snarest ta grep overfor helseforetakene.

Kommunene langt åpnere om koronadødsfall enn helseforetakene

«Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde», hevder helseforetakene. Og frarøver samtidig offentligheten viktig, relevant og helt lovlig informasjon, skriver Arne Jensen og Kjelling Nybø i en kronikk først publisert i VG.

Bekymret for smittefare under pressekonferanser

Sammen med NTB og Norsk Journalistlag har Norsk Redaktørforening sendt brev til SMK, departementene og helsemyndighetene om avvikling av pressekonferanser under korona-epidemien. Her ber de om at pressekonferanser i større grad holdes utendørs eller i større rom.

Mediebransjen med samlet forslag til hastetiltak

Medieorganisasjonene står sammen for å sikre den frie og uavhengige journalistikken under og etter koronakrisen. Torsdag sendte organisasjonene et felles brev til Stortinget med forslag til hastetiltak.

Reagerer på at Helsedirektoratet nektet å strømme pressebrief

Journalister utenfor Oslo fikk ikke tilgang til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttets presseorientering tirsdag. Sammen med Norsk Presseforbund og Norsk Journalistlag, skrev NR brev til Helsedirektoratet om hendelsen, og i etterkant har direktoratet tatt selvkritikk.

Ber kulturministeren om krisehjelp til mediebransjen

Sammen med de andre medieorganisasjonene, jobber Norsk Redaktørforening for økt støtte slik at mediene kan fortsette å produsere fri og uavhengig journalistikk under og etter koronakrisen. Torsdag understreket NRs ledelse alvoret i brev til kulturministeren og på kronikkplass i flere medier.

Fikk offentliggjøre fengsling

Aust-Agder tingrett nektet Agderposten å publisere noe som helst fra en fengslingskjennelse i en alvorlig overgrepssak. Avisen klaget til lagmannsretten, og fikk medhold i at slutningene, det vil si rettens konklusjoner kan gjengis i anonymisert form.

Medieleder 2020 avlyst

6. mai skulle 250 medieledere møtes for å diskutere etikk, mediepolitikk, strategi og teknologi. Slik blir det ikke. Medieleder 2020 blir avlyst, og det blir også Nordiske Mediedager som skulle vært arrangert rett etter Medieleder 2020.

Ber Oslo kommune gi mer korona-informasjon

Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening reagerer på Oslo kommunes praksis når det gjelder informasjon om koronasmittede. I et brev til kommunen påpeker de at informasjonen er for knapp og generell.