Nyheter

Hvem bør bli årets redaktører i Oslo/Akershus?

I 2019 ble VG-redaktør Gard Steiro kåret til Årets redaktør i Oslo og Akershus, Mina Hadjian i Røverradion ble årets nyskaper og Trine Eilertsen i Aftenposten ble årets meningsbærer, mens hedersprisen gikk til Harald Stanghelle. Oslo Redaktørforenings jury ber om innspill senest 7. februar.

Thor Bjarne Bore til minne

Vi har mye å takke Thor Bjarne Bore for, skriver Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund og Arne Jensen i Norsk Redaktørforening.

Skeptiske til vide fullmakter

I et høringsnotat fra Justis- og beredskapsdepartementet foreslås det en ny lov med vide fullmakter for regjeringen til å sette andre lover til side i en krisesituasjon. Medieorganisasjonene er blant dem som er skeptiske.

Storsatsing på redaksjonell kompetanse og innovasjon

Målet er å øke innovasjon og bygge kompetanse for fremtidens redaksjoner, samt styrke kritisk og undersøkende journalistikk. Helt sentralt står også arbeidet med å bygge bærekraftige forretningsmodeller for mediehusene.

Skepsis til ny personopplysningslov

Både medieorganisasjonene, NRK, TV 2 og flere andre instanser er skeptiske til forslaget til endringer i personopplysningsloven. De frykter for konsekvensene for de redaktørstyrte mediene.

"Et historisk og viktig skritt i utformingen av en moderne norsk mediepolitikk"

- Vi er godt fornøyd med at departementet nå fremmer et forslag til en helt ny medieansvarslov, en lov som er utformet langs de hovedlinjer vi har ønsket og som trekker opp grensene for redaktørenes frihet og ansvar på en fornuftig og forutsigbar måte. Det sier NRs generalsekretær, Arne Jensen etter at regjeringen i statsråd i dag la frem sitt forslag til medieansvarslov.

Vil utvide taushetsplikten

Norsk Redaktørforening protesterer mot et forslag fra det såkalte forvaltningslovutvalget om å utvide den lovbestemte taushetsplikten for forretningshemmeligheter.

- Må ikke innskrenke ytringsfriheten

20 år etter den forrige ytringsfrihetskommisjonen la fram sin utredning, har regjeringen vedtatt mandat for en ny kommisjon. Oppnevning av medlemmene skjer over nyttår. 
- Fra NRs side er det viktig at ikke den nye ytringsfrihetskommisjonen kommer opp med forslag som i realiteten innebærer en innskrenkning av ytringsfriheten, sier NRs generalsekretær, Arne Jensen.

Dommer blir gratis tilgjengelig for alle

Dommer fra norske domstoler skal nå bli digitalt tilgjengelige i anonymisert form for alle. Etter striden mellom Rettspraksis.no og Lovdata, hvor Norsk Redaktørforening også var sterkt engasjert, har de fire regjeringspartiene blitt enige om å gjøre alle rettsavgjørelser tilgjengelige for alle.