Nyheter

Offentleglova skal evalueres

Justisdepartementet har nå tatt initiativ til en evaluering av offentleglova, i tråd med Stortingets vedtak da loven ble vedtatt i 2006.

Tekstreklame på høring

Styret i Norsk Redaktørforening har vedtatt å sende rapporten fra det såkalte Tekstreklameutvalget på høring blant regionforeninger og medlemmer.

Krav til nye personvernregler

Norsk Redaktørforening mener Norge må jobbe for å sikre at EUs nye personvernregler ikke uthuler offentlighetsprinsippet.

NR-styret: Viktig med digital lavmoms

Styret i Norsk Redaktørforening understreker i et vedtak den økende betydningen av å få redusert momssatsene på redaksjonelt innhold distribuert via elektroniske plattformer.

Kritikk for sen saksbehandling

Finansdepartementet har beklaget sen behandling av en sak om innsyn i momsregisteret - og får nå også kritikk av Sivilombudsmannen.

Treholt-innsyn ankes nok en gang

Borgarting lagmannsrett avviste nok en gang medienes begjæring om tilgang til lydbåndopptakene fra Treholt-saken i 1985. Og nok en gang går saken til Høyesterett.

GD vant mot Eidsiva Energi

Gudbrandsdølen Dagningen krevde tvangstiltak og dagsbøter. Da ga Eidsiva Energi seg, og lover nå å opprette postjournaler.

Nå kan du søke i patentdokumenter

I går åpnet Patentstyret for søking i alle dokumenter om patentsøknader, varemerker og design, med lenker direkte til dokumentene.

Fotograf tapte mot Bonnier

En frilansfotograf tapte ankesaken mot Bonnier, da han krevde mer enn 10.000 kroner for urettmessig utlån av bilder til Verdens Gang. I stedet må han ut med totalt 280.000 kroner i saksomkostninger til motparten.

Får gjengi fengslingskjennelser

Journalist Anders Normeland i Trønder-Avisa har fått opphevet et forbud mot gjengivelse av innholdet i tilsammen 16 fengslingskjennelser i den såkalte Vuddudal-saken.