Nyheter

Klager Wara inn for Sivilombudsmannen

Etter to og et halvt år har medieorganisasjonene ennå ikke fått svar på sin henvendelse om fritak fra sivilforsvarsøvelser for journalister. Nå klager Norsk Redaktørforening (NR) Justisdepartementet inn for Sivilombudsmannen.

Manglende informasjon fra politiet er et demokratisk problem

Endelig åpner Politidirektoratet for å erstatte Twitter med en ny informasjonskanal mot mediene. Det haster - for daglig ser vi eksempler på at alvorlige ulykker og kriminalitet blir forbigått i stillhet over hele landet.

Det skriver alle NRs regionledere og fungerende NR-leder Hanna Relling Berg i en kronikk.

ORs julemøte: Trygdekontoret redaktørspessial

Hadia Tajik. Knut Arild Hareide, Berit Svendsen og John Christian Elden er gjester når Thomas Seltzer inviterer til Trygdekontoret med redaktørvri på Ekebergrestauranten 4. desember.

Webkurs - forebygging av seksuell trakassering

I samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet tilbyr Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes Landsforening et webkurs i forebygging og håndtering av seksuell trakassering. 

Avviste lukkede dører

Hedmarken tingrett avviste onsdag en begjæring om lukkede dører fra tiltalte i den såkalte Jemtland-saken. 

Gjenopplev høstmøtet her

Her samler vi lenker til opptak, presentasjoner og bilder fra høstmøtet 5.-6. november 2018.

- Viktig for journalistikken

Norsk Journalistlag (NJ) og Norsk Redaktørforening (NR) har nå levert sitt støtteskriv i Lovdatasaken til Borgarting lagmannsrett. - Saken er prinsipielt viktig, men den er også viktig for journalistikken, sier NRs generalsekretær, Arne Jensen.

Samlet protest mot fotorestriksjoner

Samtlige presseorganisasjoner stiller seg bak den redaksjonelle protesten mot fotorestriksjoner på indiebandet Bon Ivers konsert i Oslo Spektrum tirsdag 30. oktober. Arrangørene tillot ikke pressefotografer å fotografere fra konserten. I stedet ble man tilbudt bilder fra en innleid fotograf. 
NTB, VG, Dagsavisen, Dagbladet, NRK, Aftenposten og Pressefotografenes Klubb kom med en uttalelse som presseorganisasjonene støttet opp om.