Nyheter

Opphevet foto-forelegg

Riksadvokaten har i et vedtak opphevet forelegget som Rita Karlsen og Human Rights Service (HRS) fikk for publisering av et foto tatt utenfor Oslo City. - Viktig avklaring, sier NRs generalsekretær.

Viktig informasjon om fjernmøter

På grunn av korona-epidemien er det nå mange kommuner som vil avholde politiske møter som fjernmøter, enten via telefon eller via Skype, Google Hangout, Microsoft Teams. Whereby eller andre verktøy. Her er gode råd og eksempler på hvordan din redaksjon skal sikre offentligheten tilgang på informasjon fra møtene.

Oslo Redaktørforening utsetter årsmøte og prisutdeling

Tirsdag 10. mars skulle Oslo Redaktørforening arrangert årsmøte, debatt om ytringsfrihet, årsmøtemiddag og utdeling av priser til Årets redaktører i Oslo og Akershus. Mandag kveld valgte imidlertid OR-styret å utsette årsmøtet og prisutdelingen.

Protest mot sameloven

I liket med Sálas - -Samisk aviseier- og forleggerforening - protesterer medieorganisasjonene mot et forslag om å utvide hemmeligholdet rundt konsultasjoner mellom norske myndigheter og samiske interesseorganisasjoner og instanser.

Hvem bør sitte i PFU og PO?

I juni skal styret i Norsk Presseforbund oppnevne medlemmer til Pressens Faglige Utvalg (PFU) og Pressens Offentlighetsutvalg (PO). Har du forslag til kandidater?

Debatt om ytringsfrihet er avlyst

Fire av Ytringsfrihetskommisjonens 18 medlemmer skulle deltatt i debatt på Oslo Redaktørforenings årsmøte. Dessverre måtte debatten avlyses på grunn av korona-epidemien.

Møtte kulturkomiteen

I forbindelse med Stortingets behandling av den nye medieansvarsloven, møtte medieorganisasjonene og NTB-sjefen deler av kulturkomiteen denne uken.

Avviste navneanke

Eidsivating lagmannsrett har avvist anken fra en voldtektsdømt gynekolog som ville at dommen mot ham bare kan gjengis i anonymisert form. - Viktig kjennelse, sier NRs generalsekretær.