Slik styrer du nettdebatten

Debatten om hatytringer, trusler og trakassering berører i høyeste grad de redaktørstyrte mediene. Norsk Redaktørforening får hyppig henvendelser fra redaktører om hvordan de skal forholde seg til nettdebattene. Denne veilederen er et forsøk på å gi noen systematiske svar på disse spørsmålene.

Her er ti gode råd om hvordan du håndterer nettdebatten:

Mer detaljert utdyping finner du i kapittel 4 i veilederen eller ved å klikke på hvert enkelt råd.

1. Klargjør debattreglene og ytrernes eget ansvar

2. Sørg for en skikkelig registreringsordning

3. Vurder nøye hvilke temaer/saker som egner seg for kommentarfelt 

4. Forsterk modereringen på visse saker

5. Bruk filterprogrammer og varselknapper

6. Gi mulighet for rangering av innlegg

7. Delta i debatten!

8. Steng debatten i perioder

9. Steng ute de som bryter reglene

10. Steng for søkemotorer/ikke publiser på sosiale medier

 

Denne veilederen er utarbeidet av sekretariatet i Norsk Redaktørforening, men vi har fått bistand fra redaktører, journalister og advokater. Veilederen oppdateres jevnlig. Har du synspunkter? Ta gjerne kontakt med oss! 

Ønsker du å laste ned eller printe ut veilederen? Her er den i utskrivingsvennlig format 

Her er veilederen på engelsk

1. Hvorfor en veileder?
2. Dette sier lovverket
3. Dette sier etikken